Rozvoj mluvení v anglickém jazyce u dětí předškolního věku - zkušenosti učitelů mateřských škol

DSpace Repository

Language: English čeština 

Rozvoj mluvení v anglickém jazyce u dětí předškolního věku - zkušenosti učitelů mateřských škol

Show simple item record

dc.contributor.advisor Horníčková, Beata
dc.contributor.author Tajzlerová, Vendula
dc.date.accessioned 2021-07-26T10:58:21Z
dc.date.available 2021-07-26T10:58:21Z
dc.date.issued 2020-10-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/49656
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá rozvojem mluvení v anglickém jazyce u dětí předškolního věku. Cílem bakalářské práce je interpretovat zkušenosti učitelů, jejich metody, formy a přístupy k výuce anglického jazyka v předškolním vzdělávání, používané převážně při rozvoji mluvení a komunikačních dovednostech. Teoretická část se zabývá osvojováním jazyka a jeho teoriemi, komunikačními kompetencemi dětí předškolního věku a strategiemi výuky anglického jazyka. Praktická část byla realizována pomocí kvalitativního výzkumného designu skrze polostrukturované interview s učiteli mateřských škol. Výsledky výzkumu jsou strukturovány do pěti kategorií. Učitelky přikládají důležitost praktičnosti a přirozenosti ve výuce a rozvoji mluvy v anglickém jazyce. Dále bylo zjištěno, že učitelky rozvoj mluvení označují za dlouhodobý proces, který je postupný. Zvolení vhodných metod, pomůcek a odborná úroveň anglického jazyka učitele jsou podmínkou pro efektivní rozvoj mluvení u dětí předškolního věku.
dc.format 57 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject osvojování cizího jazyka cs
dc.subject rozvoj řečových dovedností cs
dc.subject zkušenosti učitele cs
dc.subject Second Language Acquisition en
dc.subject Development of oral language skills en
dc.subject teacher experiences en
dc.title Rozvoj mluvení v anglickém jazyce u dětí předškolního věku - zkušenosti učitelů mateřských škol
dc.title.alternative Development of oral language skills in English in preschool children - teachers' experiences
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Pokrivčáková, Silvia
dc.date.accepted 2021-06-08
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis is focused on the development of oral language skills in English in preschool children - teachers' experiences. The main aim of this bachelor thesis is to interpret teachers' experiences, methods, forms, and approaches of English language in preschool education which are used for language development skills. The theoretical part introduces the issue of second language acquisition and its theories, communicative competencies of early foreign language learners, and education strategies in teaching the English language. The practical part was realized through qualitative research design and a semi-structured interview with preschool teachers. The research results are structured into five categories. Teachers attach importance to practicality and naturalness in teaching and developing the English language. Furthermore, teachers describe the development of speaking as a long and gradual process. Appropriate methods, aids, and the professional level of the English language are providing development of speech skills which will be effectively influenced.
dc.description.department Ústav školní pedagogiky
dc.thesis.degree-discipline Učitelství pro mateřské školy cs
dc.thesis.degree-discipline Preschool Teacher Training en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 57184
dc.date.submitted 2021-04-29


Files in this item

Files Size Format View Description
tajzlerová_2021_dp.pdf 2.324Mb PDF View/Open None
tajzlerová_2021_op.docx 20.96Kb Unknown View/Open None
tajzlerová_2021_vp.docx 17.95Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account