Subjektivní odpovědnost učitele za žáky: kvantitativní a kvalitativní aspekty

DSpace Repository

Language: English čeština 

Subjektivní odpovědnost učitele za žáky: kvantitativní a kvalitativní aspekty

Show full item record

Thumbnail
Title: Subjektivní odpovědnost učitele za žáky: kvantitativní a kvalitativní aspekty
Author: Pečivová, Veronika
ISBN: 978-80-7678-023-1
URI: http://hdl.handle.net/10563/49759
Date: 2017-09-01
Publisher: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Page count: 43 166
Availability: Bez omezení


Abstrakt:

Předložená disertační práce se zabývá subjektivní učitelskou odpovědností za žáka u studentů učitelství. Teoretická část disertace nejprve teoreticky vymezuje koncept subjektivní odpovědnosti učitele a dalších souvisejících pojmů a shrnuje také dosavadní pedagogický výzkum v oblasti dané problematiky. Následně je v rámci empirické části prezentován smíšený výzkum, který byl realizován u studentů konkrétního studijního programu Učitelství pro 1. stupeň základní školy. Výzkumným cílem bylo zjistit, jak lze u studentů učitelství charakterizovat subjektivní učitelskou odpovědnost za žáky, která se v průběhu studia utváří a může se měnit. Kvantitativní fáze výzkumu byla zaměřena především na míru subjektivní odpovědnosti studenta učitelství za žáka. Dále se zaměřila na rozdíly v dané míře mezi jednotlivými ročníky studia, poté na položky dotazníku, kterým respondenti přisuzují při atribucích žákovských úspěchů a neúspěchu sobě či žákům největší váhu a konečně na identifikaci učitelských typů s ohledem na subjektivní učitelskou odpovědnost respondentů. Zvolenou metodou pro zjišťování kvantitativních aspektů učitelské odpovědnosti bylo použití dotazníku. V rámci zjišťování kvalitativních aspektů učitelské odpovědnosti studentů v kvalitativní fázi byla zvolena metoda polostrukturovaného interview se šesti participantkami. Z analýzy kvantitativních dat vyplývá, že studenti učitelství pociťují větší odpovědnost za žákovské úspěchy než za žákovské neúspěchy, nicméně i v případě žákovských neúspěchů připisují příčiny spíše sobě. Výsledky kvalitativní fáze naznačují, které kvalitativní aspekty ovlivnily osvojování subjektivní odpovědnosti za žáky participantek během studia učitelství. Výzkumná zjištění jsou diskutována mimo jiné v kontextu učitelské přípravy v primárním vzdělávání.

Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View Description
pečivová_2021_teze.pdf 1.812Mb PDF View/Open
pečivová_2021_dp.pdf 2.760Mb PDF View/Open None
pečivová_2021_op.pdf 135.5Kb PDF View/Open None
pečivová_2021_vp.pdf 74.02Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account