Dítě jako aktér v přírodovědném vzdělávání

DSpace Repository

Language: English čeština 

Dítě jako aktér v přírodovědném vzdělávání

Show full item record

Thumbnail
Title: Dítě jako aktér v přírodovědném vzdělávání
Author: Trávníčková, Petra
ISBN: 978-80-7678-026-2
URI: http://hdl.handle.net/10563/49764
Date: 2017-09-01
Publisher: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Page count: 35
Availability: Bez omezení


Abstrakt:

Předkládaný text se zabývá problematikou dětského aktérství. V textu je analyzována především v souladu s pracemi A. Bandury, který představil koncept aktérství v obecné rovině. V předkládané disertační práci je tento koncept aplikován na dítě předškolního věku, přičemž jeho sledování bylo soustředěno do oblasti přírodovědného vzdělávání v mateřské škole. Teoretická východiska práce představují také současné pojetí dítěte a dětství v návaznosti na zmiňovaný koncept aktérství. Předmětem výzkumu bylo odkrývání dětského aktérství na příkladu využití badatelsky orientovaného vzdělávání. Výzkumným cílem bylo zjistit, jak se projevuje aktérství dětí v přírodovědném vzdělávání v mateřské škole, dále popsat aktérské činnosti a aktérské jednání dítěte. Ve výzkumu byl aplikován kvalitativní design s využitím metod participačního pozorování a interview s učitelkami mateřských škol. Data byla zpracovávána pomocí tematické analýzy. Výzkumná zjištění přinášejí popis situací s projevy aktérství dítěte na platformě přírodovědného vzdělávání, ale také odkrývají, jak aktérství dítěte významně ovlivňuje učitel mateřské školy. V závěru práce jsou tato výzkumná zjištění diskutována.

Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View Description
trávníčková_2021_teze.pdf 1.804Mb PDF View/Open
trávníčková_2021_dp.pdf 1.731Mb PDF View/Open None
trávníčková_2021_op.pdf 827.7Kb PDF View/Open None
trávníčková_2021_vp.pdf 190.1Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account