Porovnání reforem veřejné správy v České republice a sousedních státech

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Porovnání reforem veřejné správy v České republice a sousedních státech

Show simple item record

dc.contributor.advisor Macháček, Jiří
dc.contributor.author Maisová, Monika
dc.date.accessioned 2010-07-16T08:24:42Z
dc.date.available 2010-07-21T08:57:20Z
dc.date.issued 2008-05-05
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4984
dc.description.abstract Porovnání reforem veřejné správy v České republice a sousedních státech je název mé diplomové práce. Zabývá se reformami vybraných zemí a rozděluje je na dvě skupiny s odlišným pojetím reforem veřejné správy. Jedná se o vysoce vyspělé země evropské, ke kterým z našich sousedních zemí patří Německo, Rakousko a země středo- a východoevropské, ke kterým se řadí ČR, Slovensko a Polsko. Velká část práce je věnována rozboru sousedních zemí, což je důležité k pochopení jednotlivých rozdílů. Záměrem celé práce je vybrat vhodný model pro Českou republiku. cs
dc.format 71 s., 4 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 1265389 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 05.05.2010
dc.subject Reforma veřejné správy cs
dc.subject veřejná správa cs
dc.subject státní správa cs
dc.subject samospráva cs
dc.subject kraj cs
dc.subject obec cs
dc.subject základní územní jednotka cs
dc.subject samostatná a přenesená působnost cs
dc.subject Reform of public administration en
dc.subject public administration en
dc.subject state administration en
dc.subject self-government en
dc.subject municipality en
dc.subject region en
dc.subject basic territorial entity en
dc.subject independent power en
dc.subject delegation of power en
dc.title Porovnání reforem veřejné správy v České republice a sousedních státech cs
dc.title.alternative Comparison of the Public Administration Reforms in the Czech Republic and its Neighbouring Countries en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Prokůpek, Vladislav
dc.date.accepted 2008-05-28
dc.description.abstract-translated Comparison of the Public Administration Reforms in the Czech Republic and its Neighbouring Countries is the title of my diploma thesis. It focuses on reforms of selected countries and divides them into two groups according to their approach to public administration. The countries in question include highly developed European countries, i.e. Germany, Austria, Slovakia, Poland and the Czech republic. Big proportion of my thesis is aimed at analysis of individual countries which is important for understanding the differences. The intention of my thesis is to choose the most appropriate model for the Czech Republic. en
dc.description.department Ústav veřejné správy a regionálního rozvoje cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/181 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public Sector Administration and Regional Development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 8888
dc.date.assigned 2008-03-10
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
maisová_2008_dp.pdfBlocked 1.206Mb PDF View/Open
maisová_2008_vp.doc 54.5Kb Microsoft Word View/Open
maisová_2008_op.doc 54.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account