Lidský faktor jako riziko

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Lidský faktor jako riziko

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hoke, Eva
dc.contributor.author Fabiánková, Petra
dc.date.accessioned 2021-10-04T11:58:52Z
dc.date.available 2021-10-04T11:58:52Z
dc.date.issued 2020-12-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/49935
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá problematikou rizik spojených s lidským faktorem v procesu řízení zakázky. V první části práce jsou představena teoretická východiska, která s daným tématem souvisí a jsou dále použita pro praktickou část. Praktická část obsahuje představení společnost XYZ a analýzu současného stavu prostřednictvím metod analýzy rizik. Tyto analýzy specifikují nejkritičtější části procesu, kterým by společnost měla věnovat největší pozornost. Poslední část práce tvoří možná doporučení a opatření.
dc.format 57
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Analýza rizik cs
dc.subject lidský faktor cs
dc.subject proces cs
dc.subject zakázka cs
dc.subject Risk analysis en
dc.subject human factor en
dc.subject process en
dc.subject sales order en
dc.title Lidský faktor jako riziko
dc.title.alternative Human Factor as a Risk
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kutnarová, Alice
dc.date.accepted 2021-08-31
dc.description.abstract-translated The bachelor's thesis deals with the issue of risks associated with the human factor in order management. The first part of the thesis presents theoretical knowledge related to the topic and is further used for the practical part. The practical part contains an introduction of the company XYZ and an analysis of the current state through risk analysis methods. These analysis specify the most critical parts of the company's process to pay the most attention to and address first. The last part of the work consists of possible recommendations and measures.
dc.description.department Ústav krizového řízení
dc.thesis.degree-discipline Ovládání rizik cs
dc.thesis.degree-discipline Risk Control en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 58686
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2021-08-05


Files in this item

Files Size Format View Description
fabiánková_2021_dp.pdf 1.346Mb PDF View/Open None
fabiánková_2021_op.docx 46.03Kb Unknown View/Open None
fabiánková_2021_vp.pdf 228.1Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account