Urban Sprawl - vývoj metropolitního areálu města Olomouce

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Urban Sprawl - vývoj metropolitního areálu města Olomouce

Show simple item record

dc.contributor.advisor Trojan, Jakub
dc.contributor.author Hlochová, Eliška
dc.date.accessioned 2021-10-04T11:58:55Z
dc.date.available 2021-10-04T11:58:55Z
dc.date.issued 2020-12-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/50005
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá vlivem fenoménu Urban sprawl na město Olomouc. Jejím cílem je představit čtenáři problematiku daného fenoménu, provést analýzu vybraného města a s pomocí výstupů z programu QGIS definovat nejkritičtější oblasti. Z nich je vybrána městská část Nová Ulice, která vykazuje největší míru růstu nové zástavby. Na jejím příkladu je poté detailně rozebrán sociodemografický vliv Urban sprawlu, a to zejména díky výsledkům ankety vyplňované respondenty z této oblasti. Jako nejvýraznější prvek Urban sprawlu se projevuje neadekvátní dopravní kapacita spojená s nedostatečnou občanskou vybaveností, která má za důsledek tlak na parkování v oblasti a další negativní projevy automobilové dopravy. Možná řešení jsou následně popsána, kromě jiného jde o tvorbu udržitelnější formy budoucí zástavby a rozvoj městské hromadné dopravy spolu s cyklistickou infrastrukturou.
dc.format 48 s. (55 000 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Environmentální rizika cs
dc.subject Olomouc cs
dc.subject Suburbanizace cs
dc.subject Urban sprawl cs
dc.subject Environmental risks en
dc.subject Olomouc city en
dc.subject Suburbanization en
dc.subject Urban sprawl en
dc.title Urban Sprawl - vývoj metropolitního areálu města Olomouce
dc.title.alternative Urban Sprawl - Metropolitan Development of the Olomouc City
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Lehejček, Jiří
dc.date.accepted 2021-08-31
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with the influence of the Urban sprawl phenomenon on the city of Olomouc. Its objective is to introduce the reader to the issue of the phenomenon, to analyze the selected city and with the help of outputs from the QGIS programme to define the most critical areas. The Nová Ulice district, which shows the highest growth rate of new development, is selected from the aforementioned. The example of the socio-demographic influence of Urban Sprawl in the selected area is then analyzed in detail, especially due to results of a survey filled in by respondents from this area. The most significant element of Urban Sprawl is the inadequate transport capacity associated with insufficient civic amenities, which also results in pressure on parking in the area and other negative effects of car traffic. Possible solutions are then described, amongst other things the plan to create a more sustainable approach to future development and also create a progress of public transportation along with the cycling infrastructure.
dc.description.department Ústav environmentální bezpečnosti
dc.thesis.degree-discipline Řízení environmentálních rizik cs
dc.thesis.degree-discipline Environmental Risk Management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Bezpečnost společnosti cs
dc.identifier.stag 57775
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2021-08-05


Files in this item

Files Size Format View Description
hlochová_2021_dp.pdf 1.799Mb PDF View/Open None
hlochová_2021_op.pdf 295.4Kb PDF View/Open None
hlochová_2021_vp.pdf 151.4Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account