Posouzení psychosociálních rizik u zaměstnanců ve státní správě

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Posouzení psychosociálních rizik u zaměstnanců ve státní správě

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vargová, Slavomíra
dc.contributor.author Budíková, Veronika
dc.date.accessioned 2021-10-04T11:58:56Z
dc.date.available 2021-10-04T11:58:56Z
dc.date.issued 2020-12-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/50029
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá posouzením psychosociálních rizik u zaměstnanců státní správy. V teoretické části je rozebírána terminologie psychosociální rizik, dále faktory, které mohou mít vliv na bezpečnost a zdraví při práci. Právní úprava a legislativa, která se dotýká rizik na pracovišti a práv a povinností zaměstnance a zaměstnavatele v pracovněprávním vztahu, týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V praktické části je provedena identifikace rizik u zaměstnanců státní správy pomocí analytických metod - brainstorming a ishikawa diagram, které po vyhodnocení povedou k selekci problémů na pracovišti. Nastavení preventivních opatření by měly mít pozitivní vliv na zvýšení pracovní pohody a výkonnosti zaměstnanců ve státní správě.
dc.format 61 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject psychosociální rizika cs
dc.subject bezpečnost a ochrana zdraví při práci cs
dc.subject dokument WHO cs
dc.subject zaměstnanci státní správy cs
dc.subject psychosocial risks en
dc.subject safety and health protection at work en
dc.subject WHO document en
dc.subject government employees en
dc.title Posouzení psychosociálních rizik u zaměstnanců ve státní správě
dc.title.alternative The Assessment of Psychosocial Risks for Government Employees
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kutnarová, Alice
dc.date.accepted 2021-08-31
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with the assessment of psychosocial risks for government employees. The theoretical part discusses the terminology of psychosocial risks, as well as factors that may affect safety and health at work. Legal regulations and legislation that affect workplace risks and the rights and obligations of employees and employers in the labour-law relation, relating to safety and health at work. In the practical part, the identification of risks for government employees is performed using analytical methods - brainstorming and ishikawa diagram, which after evaluation will lead to the selection of problems in the workplace. Setting preventive measures should have a positive effect on increasing the well-being and performance of employees in the state administration.
dc.description.department Ústav krizového řízení
dc.thesis.degree-discipline Ovládání rizik cs
dc.thesis.degree-discipline Risk Control en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 58325
dc.date.submitted 2021-08-05


Files in this item

Files Size Format View Description
budíková_2021_dp.pdf 1.013Mb PDF View/Open None
budíková_2021_op.odt 41.73Kb Unknown View/Open None
budíková_2021_vp.pdf 146.1Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account