Metodika postupu určeného subjektu při zpracování Plánu krizové připravenosti

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Metodika postupu určeného subjektu při zpracování Plánu krizové připravenosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Víchová, Kateřina
dc.contributor.author Kolář, Vojtěch
dc.date.accessioned 2021-10-04T11:58:56Z
dc.date.available 2021-10-04T11:58:56Z
dc.date.issued 2020-12-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/50039
dc.description.abstract Tato práce je zaměřena na metodiku postupu určeného subjektu při zpracování Plánu krizové připravenosti. Teoretická část se zaměřuje na základní pojmy spojené s tématem, právní legislativu, základní dokumenty potřebné pro tvorbu Plánu krizové připravenosti. Rozeberu, co je to krizový stav a jednotlivé stavy do něj spadající. V závěru teoretické části se vyjádřím ke krizovému plánování ve zdravotnictví. Praktická část bude nejprve obsahovat krátký popis Fakultní nemocnice Brno (dále jen FN Brno). Poté si představíme metodiku postupu při zpracování Plánu krizové připravenosti a následně rozeberu celý proces společně s popisem metod, kterých lze využít. V závěru svojí práce provedu analýzu rizik a její grafické znázornění.
dc.format 57 s. (68 101 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Krize cs
dc.subject zákon cs
dc.subject plán cs
dc.subject plán krizové připravenosti cs
dc.subject fáze cs
dc.subject metoda cs
dc.subject analýza rizik cs
dc.subject Checklist cs
dc.subject What-if cs
dc.subject Matice rizik cs
dc.subject Crisis en
dc.subject law en
dc.subject plan en
dc.subject crisis preparedness plan en
dc.subject phase en
dc.subject risk analysis en
dc.subject Checklist en
dc.subject What-if en
dc.subject Risk matrix en
dc.title Metodika postupu určeného subjektu při zpracování Plánu krizové připravenosti
dc.title.alternative Methodology of the Procedure of the Designated Entity in the Elaboration of the Crisis Preparedness Plan
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Tomaštík, Marek
dc.date.accepted 2021-09-01
dc.description.abstract-translated This thesis focuses on the methodology of the entity's progress in developing a crisis preparedness plan. The theoretical part focuses on basic terms related to the topic, law legislation, alemental documents needed for the development of a crisis preparedness plan. I'll discuss about what a crisis situation is and what the individual states that are part of it means. I'll end the theoretical part with crisis planning in health care. I will start the practical part with a short description of the FN Brno. Then I will introduce the methodology of the procedure for the creation of the crisis preparedness plan and then I will explain the whole process together with a description of the methods that can be used. I will finish my work by analyzing the risks and graphically illustrate them.
dc.description.department Ústav krizového řízení
dc.thesis.degree-discipline Ovládání rizik cs
dc.thesis.degree-discipline Risk Control en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 58336
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2021-08-06


Files in this item

Files Size Format View Description
kolář_2021_dp.pdf 807.7Kb PDF View/Open None
kolář_2021_op.pdf 133.8Kb PDF View/Open None
kolář_2021_vp.pdf 133.6Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account