Využití spisové služby v rámci elektronizace oběhu faktur ve vybraném zdravotnickém zařízení

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Využití spisové služby v rámci elektronizace oběhu faktur ve vybraném zdravotnickém zařízení

Show simple item record

dc.contributor.advisor Papadaki, Šárka
dc.contributor.author Fialová, Eliška
dc.date.accessioned 2021-10-04T11:58:57Z
dc.date.available 2021-10-04T11:58:57Z
dc.date.issued 2021-01-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/50061
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá problematikou elektronického oběhu faktur ve zdravotnickém zařízení. Jejím cílem je dle získaných poznatků z teoretické části vytvořit projekt přechodu tohoto zdravotnického zařízení od papírového oběhu faktur na systém elektronického oběhu faktur. Teoretická část práce je zaměřena na zpracování informací spojených se spisovou službou, oběhem dokladů nebo legislativními požadavky, stejně jako na zpracování informací o projektu a jeho řízení. Praktická část nejprve analyzuje současnou situaci oběhu faktur ve zdravotnických zařízeních v České republice a následně i konkrétně ve zkoumané nemocnici. Následně je vytvořen projekt, který je v závěru praktické části podroben časové, nákladové a rizikové analýze.
dc.format 93
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject oběh faktur cs
dc.subject spisová služba cs
dc.subject elektronizace cs
dc.subject zdravotnické zařízení cs
dc.subject flow of invoices en
dc.subject records management en
dc.subject electronization en
dc.subject medical facility en
dc.title Využití spisové služby v rámci elektronizace oběhu faktur ve vybraném zdravotnickém zařízení
dc.title.alternative Use of the file service within the electronic circulation of invoices in a selected medical institution
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Kubík, Josef
dc.date.accepted 2021-09-08
dc.description.abstract-translated The diploma thesis deals with the issue of electronic circulation of invoices in a medical facility. According to the acquired knowledge from the theoretical part, the goal is to create a project of the transition of this medical facility from a paper circulation of invoices to a system of electronic circulation of invoices. The theoretical part of the thesis is focused on the processing of information related to the records management, circulation of documents or legislative requirements, as well as on the processing of information about the project and project management. The practical part first analyzes the current situation of the circulation of invoices in medical facilities in the Czech Republic and then specifically in the examined hospital. Subsequently, a project is created, which is subjected to time, cost and risk analysis at the end of the practical part.
dc.description.department Ústav managementu a marketingu
dc.thesis.degree-discipline Management ve zdravotnictví cs
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Management ve zdravotnictví cs
dc.identifier.stag 59901
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2021-08-20


Files in this item

Files Size Format View Description
fialová_2021_dp.pdf 1.984Mb PDF View/Open None
fialová_2021_op.docx 26.50Kb Unknown View/Open None
fialová_2021_vp.docx 32.21Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account