Návrh polymorfních struktur v symetrické kryptografii

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Návrh polymorfních struktur v symetrické kryptografii

Show simple item record

dc.contributor.author Žáček, Petr
dc.date.accessioned 2021-10-15T14:27:30Z
dc.date.available 2021-10-15T14:27:30Z
dc.date.issued 2017-10-16
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.isbn 978-80-7678-034-7 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/50067
dc.description.abstract Disertační práce se věnuje polymorfním strukturám v symetrické kryptografii. Součástí textu je přehled zabývající se symetrickou kryptografií blokových šifer a aktuálnímu stavu dané problematiky. Mezi hlavní cíle patří vymezení termínu polymorfních struktur v symetrické kryptografii, uvedení příkladů stávajících algoritmů a šifrovacích principů na základě vymezení. Práce je dále souborem výsledků, kterých bylo dosaženo v rámci doktorského studia a navrhuje jednotný šifrovací systém založený na rozebraných principech s důrazem na polymorfní struktury. Celkové řešení obsahuje i praktickou implementaci všech navržených struktur v komplexní polymorfní šifrovací systém s ukázkou fungování. Práce dále prezentuje zhodnocení kvality návrhu včetně otestování systému.
dc.format 32 cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject kryptologie cs
dc.subject symetrická kryptografie cs
dc.subject kryptografický systém cs
dc.subject blokové šifra cs
dc.subject režim činnosti blokových šifer cs
dc.subject šifrovací funkce cs
dc.subject runda cs
dc.subject délka bloku cs
dc.subject délka klíče cs
dc.subject polymorfismus cs
dc.subject cryptology en
dc.subject symmetric-key cryptography en
dc.subject cryptography system en
dc.subject block cipher en
dc.subject block cipher mode of operation en
dc.subject encryption function en
dc.subject round en
dc.subject block length en
dc.subject key length en
dc.subject polymorphism en
dc.title Návrh polymorfních struktur v symetrické kryptografii
dc.title.alternative Návrh polymorfních struktur v symetrické kryptografii
dc.type disertační práce cs
dc.contributor.referee Kodym, Oldřich
dc.contributor.referee Kotyrba, Martin
dc.contributor.referee Zelinka, Ivan
dc.date.accepted 2021-09-07
dc.description.abstract-translated The dissertation is focused on polymorphous structures in symmetric cryptography. The text includes an overview of symmetric cryptography of block ciphers and the actual state of that field. The main objectives are definition of the term polymorphic structures in symmetric cryptography, introducing examples of existing algorithms and principles based on definition. The work is further a set of results achieved under Doctoral Study and proposes a single encryption system based on describes and designed principles with emphasis to the polymorphic structures. The overal solution also includes the practical show of implementation of all proposed structures in a comprehensive polymorphous cryptographic system with a demonstration of functioning. The work further presents an evaluation of the design quality, including the testing of the system.
dc.description.department Ústav informatiky a umělé inteligence
dc.thesis.degree-discipline Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-discipline Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 59915
dc.date.submitted 2021-05-17


Files in this item

Files Size Format View Description
Zacek_Teze_2021.pdf 2.246Mb PDF View/Open
žáček_2021_dp.pdf 3.607Mb PDF View/Open None
žáček_2021_op.pdf 2.540Mb PDF View/Open None
žáček_2021_vp.pdf 51.91Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account