Personální činnosti pro podporu sdílení znalostí zaměstnanců

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Personální činnosti pro podporu sdílení znalostí zaměstnanců

Show simple item record

dc.contributor.author Matošková, Jana
dc.date.accessioned 2021-10-21T06:16:32Z
dc.date.available 2021-10-21T06:16:32Z
dc.date.issued 2021-10-21
dc.identifier.isbn 978-80-7454-997-7 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/50084
dc.description.abstract Sdílení znalostí v organizaci může být jedním z faktorů, které přispívají ke konkurenceschopnosti organizace. Hlavním cílem práce bylo identifikovat, jak pomocí nastavení personálních činností lze podpořit sdílení znalostí zaměstnanců v organizacích. V práci byly identifikovány a sledovány tři dimenze sdílení znalostí v organizaci, a sice obecný tok informací v organizaci, podpůrné sdílení znalostí a dokumentace znalostí. Jednoduchá regresní analýza dat ukazuje, že nastavení personálních činností má přímý efekt na rozsah sdílení znalostí v organizaci. Navíc byl prokázán významný nepřímý efekt nastavení personálních činností na rozsah sdílení znalostí prostřednictvím rozšířenosti využívání nástrojů sdílení znalostí v organizaci, přístupu vedoucích pracovníků orientovaného na znalosti, charakteristik zaměstnanců podporujících sdílení znalostí a motivace zaměstnanců ke sdílení znalostí. Podle výsledků patří k žádoucím praktikám pro podporu sdílení znalostí v organizaci 1) podpora odpovědnosti zaměstnanců za výsledky jejich práce, 2) proměnlivost práce, 3) identifikace a retence klíčových zaměstnanců, 4) podpora rozvoje zaměstnanců v organizaci, 5) nastavení řízení odměňování zaměstnanců tak, aby bylo provázáno se sdílením znalostí, a 6) ověřování charakteristik žádoucích pro sdílení znalostí při výběru nových zaměstnanců. en
dc.format 40 cs
dc.format.extent 40 en
dc.language.iso cs en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně en
dc.rights Teze habilitační práce jsou přístupné veřejně v tištěné podobě v Knihovně UTB. Plný text práce je přístupný elektronicky pouze v rámci univerzity. en
dc.subject Řízení lidských zdrojů, řízení znalostí, sdílení znalostí, organizační kultura, nástroje sdílení, management, personální činnosti en
dc.subject Human resource management, knowledge management, knowledge sharing, organizational culture, tools for knowledge sharing, HRM practices en
dc.title Personální činnosti pro podporu sdílení znalostí zaměstnanců en
dc.title.alternative HRM practices for facilitating employees’ knowledge sharing en
dc.type Book en
dc.date.accepted 2021-06-09
dc.description.abstract-translated Knowledge sharing is one of the factors that enhance organizational competitiveness. The aim of the habilitation was to identify how to facilitate knowledge sharing among employees by setting HRM activities. The following dimensions of knowledge sharing in the organization were identified and examined: general information flow in the organization, supporting knowledge sharing, and knowledge documentation. A simple regression analysis shows that the setting of HRM activities is significant for prediction of the extent of knowledge sharing in the organization. Additionally, a significant indirect impact of HRM activities on the extent of knowledge sharing was found; it was mediated by the frequency of the use of instruments for knowledge sharing among employees, the extent in which superiors’ managerial style is in accordance with so-called knowledge-oriented leadership, the extent in which employees have characteristics that facilitate knowledge sharing in the organization, and the extent of employee motivation for sharing knowledge. According to the findings, the following practices belong to the desirable ones to facilitate knowledge sharing in the organization: 1) supporting employees’ responsibility for the results of their work, 2) job variability, 3) identification and retention of key employees, 4) supporting employees’ development, 5) setting a reward system for employees in such a way that it is interlinked with their knowledge sharing, and 6) checking out the characteristics desirable for knowledge sharing in the process of employee selection. en
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika podniku en
dc.date.submitted 2020-06-06


Files in this item

Files Size Format View
Matoskova_Habilitacni_teze_2021.pdfBlocked 959.4Kb PDF View/Open
Habilitace_Matošková.pdfBlocked 9.648Mb PDF View/Open
op_posudek_Matošková_Čambál.pdfBlocked 307.5Kb PDF View/Open
op_posudek_Matošková_Holátová.pdfBlocked 892.2Kb PDF View/Open
op_posudek_Matošková_Rašticová.pdfBlocked 1.620Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account