Příprava a charakterizace polymerních systémů pro speciální aplikace s využitím biologicky aktivních látek přírodního původu

DSpace Repository

Language: English čeština 

Příprava a charakterizace polymerních systémů pro speciální aplikace s využitím biologicky aktivních látek přírodního původu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sedlařík, Vladimír
dc.contributor.author Dušánková, Miroslava
dc.date.accessioned 2022-03-09T11:29:35Z
dc.date.available 2022-03-09T11:29:35Z
dc.date.issued 2012-09-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.isbn 978-80-7678-065-1 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/50296
dc.description.abstract Předložená disertační práce se zabývá výzkumem biologicky aktivních polymerních systémů na bázi syntetických polymerů modifikovaných složkami esenciálních olejů. Hlavní pozornost byla věnována výzkumu a popisu aspektů vedoucích k rozšíření zpracovatelských podmínek zkoumaných systémů, a tedy i k jejich praktické aplikovatelnosti. Experimentální část se primárně zaměřuje na studium procesu imobilizace složek esenciálních olejů na pevný nosič pro následnou termoplastickou přípravu kompozitních systémů. Další část práce popisuje možnosti využití enkapsulačních technik pro tvorbu polymerních mikrosfér. V rámci výzkumu byly definovány metody pro kvantitativní stanovení aktivních látek v polymerních systémech pomocí pokročilých analytických technik. Nedílnou součástí bylo také studium kinetiky uvolňování aktivních látek ze systémů včetně stanovení jejich antibakteriální účinnosti. Získané výsledky ukazují významný potenciál vyvinutých systémů pro uplatnění v praxi.
dc.format 62 cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Biologicky aktivní látky cs
dc.subject biologicky aktivní polymerní systémy cs
dc.subject esenciální oleje cs
dc.subject estragol cs
dc.subject linalool cs
dc.subject nízkohustotní polyethylen cs
dc.subject polymer kyseliny mléčné cs
dc.subject polymethylmethakrylát cs
dc.subject trans-anethol cs
dc.subject Bioactive Polymer Systems en
dc.subject Biologically Active Substances en
dc.subject Essential Oils en
dc.subject Estragole en
dc.subject Lactic Acid Polymer en
dc.subject Linalool en
dc.subject Low-density Polyethylene en
dc.subject Polymethylmethacrylate en
dc.subject Trans-anethole en
dc.title Příprava a charakterizace polymerních systémů pro speciální aplikace s využitím biologicky aktivních látek přírodního původu
dc.title.alternative Preparation and Characterization of Polymer Systems for Special Application Utilizing Natural Biologically Active Compounds
dc.type disertační práce cs
dc.contributor.referee Kovalčík, Adriána
dc.contributor.referee Slobodian, Petr
dc.date.accepted 2022-02-24
dc.description.abstract-translated The doctoral thesis deals with the research of biologically active polymer systems based on synthetic polymers, which were modified with components of essential oils. The main attention was paid to the study and description of aspects leading to the extension of processing window of the investigated systems, and thus to their practical application. The experimental part is primarily focused on the study of the process of immobilization of essential oil components on a solid carrier for the subsequent thermoplastic preparation of composite systems. The next part of the thesis describes the possibilities of using encapsulation techniques for the formation of polymer microspheres. As a part of the research, the methods for the quantitative determination of active substances in polymer systems were defined using the advanced analytical techniques. An integral part of the thesis comprises the study of the release kinetics of active substances from the developed systems, including the determination of their antibacterial activity. The obtained results show a significant potential of the developed systems for their application in practice.
dc.description.department Centrum polymerních materiálů
dc.thesis.degree-discipline Technologie makromolekulárních látek cs
dc.thesis.degree-discipline Technology of Macromolecular Compounds en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 60500
dc.date.submitted 2022-01-07


Files in this item

Files Size Format View Description
Miroslava_Dusankova_teze_disertacni_prace_2022.pdf 3.252Mb PDF View/Open
dušánková_2022_dp.pdf 2.104Mb PDF View/Open None
dušánková_2022_op.zip 1.062Mb application/zip View/Open None
dušánková_2022_vp.docx 12.53Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account