Příprava polymerních materiálových soustav pro 3D tisk v biologických aplikacích

DSpace Repository

Language: English čeština 

Příprava polymerních materiálových soustav pro 3D tisk v biologických aplikacích

Show simple item record

dc.contributor.advisor Minařík, Antonín
dc.contributor.author Kadlečková, Markéta
dc.date.accessioned 2022-06-09T12:04:12Z
dc.date.available 2022-06-09T12:04:12Z
dc.date.issued 2017-09-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.isbn 978-80-7678-079-8 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/50303
dc.description.abstract Práce se zabývá úpravou materiálových soustav na syntetické či přírodní bázi do podoby hierarchicky strukturovaných scaffoldů a tenkých vrstev. Pro tyto účely byly používány metody aditivní výroby, electrospinningu, fázové separace a leptání. Upravovanými materiály byly fotovytvrditelné pryskyřice, polykaprolakton, poly(vinylidenfluorid-trifluorethylen-chlortrifluorethylen), fibroin, polystyren a hliník. Vybrané substráty byly testovány a charakterizovány z hlediska materiálových i biologických vlastností. Výsledky testů buněčné kompatibility prokázaly zásadní vliv topografie povrchu na buněčnou proliferaci a v případě hierarchicky strukturovaných povrchů i na změnu morfologie kmenových buněk. Pro testování připravených strukturovaných povrchů s ohledem na buněčné chování v simulovaných in vivo podmínkách byl vyvinut nový typ průtokového bioreaktoru. Provedené experimenty poukázaly na zásadní vliv vznikajících nepravidelností v toku na buněčnou adhezi, na jehož základě byla provedena studie vlivu rozdílných typů toku na stabilitu polymerních povrchů.
dc.format 64 cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Tkáňové inženýrství cs
dc.subject polymery cs
dc.subject scaffoldy cs
dc.subject 3D tisk cs
dc.subject aditivní výroba cs
dc.subject electrospinning cs
dc.subject povrchové úpravy cs
dc.subject Tissue engineering en
dc.subject polymers en
dc.subject scaffolds en
dc.subject 3D printing en
dc.subject additive manufacturing en
dc.subject electrospinning en
dc.subject surface treatment en
dc.title Příprava polymerních materiálových soustav pro 3D tisk v biologických aplikacích
dc.title.alternative Preparation of polymer material systems for 3D printing in biological applications
dc.type disertační práce cs
dc.contributor.referee Pavlínek, Vladimír
dc.contributor.referee Ponížil, Petr
dc.date.accepted 2022-06-01
dc.description.abstract-translated This work is focused on modification of material systems on a synthetic or natural basis in the form of hierarchically structured scaffolds and thin layers. For this purpose, the methods of additive manufacturing, electrospinning, phase separation, etching were used. The materials treated were photocurable resins, polycaprolactone, poly (vinylidene fluoride-trifluoroethylene-chlorotrifluoroethylene), fibroin, polystyrene and aluminum. Not only the material properties, but also the cytocompatibility was evaluated. The results of showed a fundamental impact of surface topography on cell proliferation and, in the case of hierarchically structured surfaces, on the change in stem cell morphology. A new type of bioreactor was developed to test the prepared structured surfaces with respect to study of cell behavior under simulated in vivo conditions. The results confirmed the fundamental influence of flow irregularities on cell adhesion, on the basis of which a study of the influence of different types of flow on the stability of polymer surfaces was performed.
dc.description.department Ústav fyziky a mater. inženýrství
dc.thesis.degree-discipline Technologie makromolekulárních látek cs
dc.thesis.degree-discipline Technology of Macromolecular Compounds en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 62776
dc.date.submitted 2022-04-05


Files in this item

Files Size Format View Description
Marketa_Kadleckova_Teze_disertacni_prace_2022.pdf 6.247Mb PDF View/Open
kadlečková_2022_dp.pdf 8.041Mb PDF View/Open None
kadlečková_2022_op.zip 893.4Kb application/zip View/Open None
kadlečková_2022_vp.pdf 335.0Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account