Projekt marketingové strategie rozvoje regionu Třebíčsko v oblasti cestovní ruch

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt marketingové strategie rozvoje regionu Třebíčsko v oblasti cestovní ruch

Show simple item record

dc.contributor.advisor Schneider, Jaromír cs
dc.contributor.author Ellingerová, Lucie cs
dc.date.accessioned 2010-07-16T09:05:25Z
dc.date.available 2010-07-16T09:05:25Z
dc.date.issued 2008-05-05 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5049
dc.description.abstract Cílem mé diplomové práce je navrhnout projekt marketingové strategie rozvoje regionu Třebíčsko v oblasti cestovní ruch. V teoretické části charakterizuji co je regionální politika, marketingový mix obce, cestovní ruch, marketing, marketingový mix, SWOT analýza. V analytické části jsem se snažila popsat současnou situaci regionu Třebíčsko. Jednotlivé kapitoly se zabývají historií, demografickými faktory a trhem práce, městskou infrastruktu-rou, kulturou v regionu a SWOT analýzou regionu. V poslední kapitole je zpracován kon-krétní projekt rozvoje regionu v oblasti cestovního ruchu. cs
dc.format 90 s., 10 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 18169337 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Pouze v rámci univerzity cs
dc.subject region cs
dc.subject marketing cs
dc.subject strategie cs
dc.subject cestovní ruch cs
dc.subject rozvoj cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject region en
dc.subject marketing en
dc.subject strategy en
dc.subject tourism en
dc.subject development en
dc.subject SWOT analysis en
dc.title Projekt marketingové strategie rozvoje regionu Třebíčsko v oblasti cestovní ruch cs
dc.title.alternative Project of marketing strategy of development in region Třebíčsko of tourism en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Kozák, Vratislav cs
dc.date.accepted 2008-05-26 cs
dc.description.abstract-translated The of my diploma work is to suggest marketing project of the strategy in development for tourism in the region Třebíčsko. In the common part is defined what is regional policy, marketing mix of the comumnity, tourism, corporate strategy, SWOT analysis. The practi-cal part analyzes present circumstances of the region Třebíčsko.The main chapters are describing history, demographic factors, employment market, infrastucture of the city, the culture in the region and SWOT analysis of the region. The last chapter explains concrete project of the development in tourism. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/174 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 8200
dc.date.assigned 2008-03-14 cs
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
ellingerová_2008_dp.pdfBlocked 17.32Mb PDF View/Open
ellingerová_2008_vp.pdf 39.20Kb PDF View/Open
ellingerová_2008_op.doc 45Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account