Eutanazie jako konflikt dnešní společnosti

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Eutanazie jako konflikt dnešní společnosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hrbáčková, Karla
dc.contributor.author Kadlčková, Jana
dc.date.accessioned 2010-07-16T09:20:45Z
dc.date.available 2010-07-16T09:20:45Z
dc.date.issued 2008-05-29
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5077
dc.description.abstract V bakalářské práci se zabývám tématem eutanazie. Práce popisuje různé společenské pohledy na danou problematiku a vznikající konflikty názorů v zemích, kde eutanazie je už uzákoněná nebo tolerovaná. Dále jsem se zabývala návrhem zákona, který pochází z roku 2004 a byl navrhnut v České republice. V teoretické části jsem spolupracovala s poznatky získaných z odborné literatury. Jsou zde obsaženy i statistiky z médií. V praktické části je zpracován výzkum, kterým se snažím odhalit postoje lidí k eutanazii a k její legalizaci. cs
dc.format 74 s., 12 s. cs
dc.format.extent 1293549 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Klíčová slova: eutanazie cs
dc.subject aktivní a pasivní eutanazie cs
dc.subject etika cs
dc.subject lékařská etika cs
dc.subject náboženství cs
dc.subject paliativní péče cs
dc.subject společenské konflikty cs
dc.subject legalizace eutanazie cs
dc.subject euthanasia en
dc.subject active and pasive euthanasia en
dc.subject ethic en
dc.subject medical ethics en
dc.subject religion en
dc.subject lenitive attention en
dc.subject social conflict en
dc.subject legalization of euthanasia en
dc.title Eutanazie jako konflikt dnešní společnosti cs
dc.title.alternative Euthanasia like conflict of contemporary society en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vávrová, Soňa
dc.date.accepted 2008-06-17
dc.description.abstract-translated In my bachelor thesis I am occupying by the theme of euthanasia.My work describes various social views of certain problems and rising new conflicts in countries where euthanasia has already been legalized or tolerated. Further I was dealing with the bill, which was issued in 2001 and was drafted in Czech Republic. In theoretical part of my thesis I was working with knowledge gained from technical bibliography; the statistics from media are also included. In practical part of thesis, there is processed research by which I am trying to disclose attitudes of people to the theme of euthanasia and its legalization. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 7852
dc.date.assigned 2008-01-07
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
kadlčková_2008_bp.pdfBlocked 1.233Mb PDF View/Open
kadlčková_2008_vp.doc 50Kb Microsoft Word View/Open
kadlčková_2008_op.doc 53Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account