Depozice koloidních částic na tuhé povrchy: metoda impinging-jet

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Depozice koloidních částic na tuhé povrchy: metoda impinging-jet

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lapčík, Lubomír cs
dc.contributor.author Smolka, Petr cs
dc.date.accessioned 2010-07-16T09:31:31Z
dc.date.available 2010-07-16T09:31:31Z
dc.date.issued 2008-04-14 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5098
dc.description.abstract Pomocí měření dynamických a statických kontaktních úhlů smáčení byly studovány povrchové vlastnosti vybraných syntetických polymerů a vliv aplikace oxidativního nízkoteplotních plazmatu. Byl zjištěn nárůst povrchové energie v rozmezí 90 až 110 % po 5 minutách plazmatické úpravy. Hystereze kontaktního úhlu se znatelně snižuje s dobou plazmatické úpravy a indikuje změnu povrchových vlastností polymerů směrem k vyšší homogenitě ve smyslu chemického složení. Větší aktivita upravených povrchů byla potvrzena metodou impinging-jet, kde byl pozorován nárůst počtu adsorbovaných částic o 10 % pro polystyrenový latex a 25% pro částice BiVO4. Byly také studovány nové způsoby syntézy pigmentů BiVO4, kde bylo pozornost zaměřena na aditiva schopná ovlivnit výslednou morfologii ve smyslu definované velikosti částic a krystalické struktury (alfa-, beta- a gama- cyklodextriny). cs
dc.format cs
dc.format.extent cs
dc.format.mimetype cs
dc.language.iso en cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Syntetické polymery cs
dc.subject impinging-jet cs
dc.subject povrchová úprava plazmatem cs
dc.subject polystyrenový latex cs
dc.subject BiVO4 cs
dc.subject Synthetic polymers en
dc.subject impinging-jet en
dc.subject surface plasma treatment en
dc.subject polystyrene latex en
dc.subject BiVO4 en
dc.title Depozice koloidních částic na tuhé povrchy: metoda impinging-jet cs
dc.title.alternative Deposition of colloidal particles onto solid substrates: impinging-jet method en
dc.type disertační práce cs
dc.contributor.referee cs
dc.date.accepted 2008-06-27 cs
dc.description.abstract-translated Wetting properties of selected transparent synthetic polymers and the effect of oxidative low-temperature plasma treatment have been studied in the means of dynamic and static contact angle measurement. An increase of surface free energy in the range of 90 to 110 % has been observed after 5 minutes of treatment. Contact angle hysteresis has decreased significantly with prolonged plasma treatment, indicating changes towards higher chemical homogeneity of analyzed polymers. To confirm the above mentioned modification and to study the details of colloidal particle adsorption on solid surfaces, impinging-jet method has been employed. An increase of about 10 and 25 % of adsorbed particles per surface area on plasma treated samples has been observed for polystyrene and bismuth vanadate colloidal particles, respectively. Finally, new synthesis routes for bismuth vanadate yellow pigment well-defined crystalline particles have been studied, where special attention was paid to alternative morphology modifying agents, namely alpha-, beta- and gama- cyclodextrines. en
dc.description.department Ústav fyziky a mater. inženýrství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/217 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Technologie makromolekulárních látek cs
dc.thesis.degree-discipline Technology of Macromolecular Substances en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ph.D. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 10240
dc.date.assigned 2003-09-01 cs


Files in this item

Files Size Format View
smolka_2008_vp.doc 21Kb Microsoft Word View/Open
smolka_2008_op.zip 351.8Kb Unknown View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account