Analýza marketingových principů aplikovaných na McDonald's

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza marketingových principů aplikovaných na McDonald's

Show simple item record

dc.contributor.advisor Prachař, Štěpán
dc.contributor.author Sladká, Jitka
dc.date.accessioned 2010-07-13T12:38:45Z
dc.date.available 2010-07-21T08:57:01Z
dc.date.issued 2006-05-12
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/509
dc.description.abstract Pro svoji bakalářskou práci jsem si vybrala světově známou síť restaurací McDonald's. Tuto společnost jsem použila pro analýzu marketingového prostředí. V první části představuji čtenáři historii a pojem marketing, globální marketing a základy franchisingu, zaobírám se teoretickým vysvětlováním co znamená marketingové prostředí, jak jej dělíme a jaké analýzy je dobré použít pro rozpoznání vlivů, které mohou pozitivně či negativně ovlivnit chod společnosti. V poslední kapitole první části seznamuji čtenáře s pojmem marketingové komunikace a s jejími nejpouží-vanějšími nástroji. Ve druhé části bakalářské práce se zabývám praktickou analýzou marketingové prostředí s použitím SWOT analýzy, PEST analýzy a Analýzy pěti sil. Dále pak rozebírám marketingové komunikace a její nástroje ovlivňující postavení McDonald's na trhu. cs
dc.format 59 cs
dc.format.extent 605929 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 12.05.2008
dc.subject Klíčová slova: McDonald's cs
dc.subject globální marketing cs
dc.subject franchising cs
dc.subject marketingové prostředí cs
dc.subject mikro-prostředí cs
dc.subject makroprostředí cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject PEST analýza cs
dc.subject Analýza pěti sil cs
dc.subject marketingové komu-nikace cs
dc.subject Keywords: McDonald's en
dc.subject global marketing en
dc.subject franchising en
dc.subject marketing environmet en
dc.subject micro-environment en
dc.subject macroenvironment en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject PEST analysis en
dc.subject Five Forces Analysis en
dc.subject marke-ting communications en
dc.title Analýza marketingových principů aplikovaných na McDonald's cs
dc.title.alternative Analysis of Marketing Principles Applied to the McDonald's Corporation en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Zavřelová, Veronika
dc.date.accepted 2006-06-06
dc.description.abstract-translated In my bachelor thesis, I analyzed the marketing environment of McDonald's corporation. In the first part of my thesis, I introduce the history and the term of marketing, global marketing and principle of franchising. I also explain a conception of the marketing environment, its analyses and potential positive or negative impacts they can infer. In the last chapter of first part, I acqui-ant readers with marketing communications and its the most effective tools. In the second part of my bachelor thesis, I analyzed the marketing environment by means of SWOT analysis, PEST analysis and Five Forces analysis. Then I proceed the next step with the marketing communication of McDonald's and its tools. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/126 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 2685
dc.date.assigned 2006-01-13
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
sladká_2006_bp.pdfBlocked 591.7Kb PDF View/Open
sladká_2006_vp.doc 54.5Kb Microsoft Word View/Open
sladká_2006_op.doc 58.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account