Spolupráce žáků během výuky

DSpace Repository

Language: English čeština 

Spolupráce žáků během výuky

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lukášová, Hana
dc.contributor.author Janoštíková, Tereza
dc.date.accessioned 2022-07-15T09:23:33Z
dc.date.available 2022-07-15T09:23:33Z
dc.date.issued 2021-10-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/51201
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá tématem spolupráce žáků během výuky. Cílem práce bylo zjistit, jak probíhá spolupráce žáků pátého ročníku 1. stupně základní školy při výuce. V teoretické části se autorka věnuje základním poznatkům ohledně spolupráce, o které se pak opírá v praktické části. Zároveň jsou zde prezentovány výsledky výzkumu, který byl realizován na bázi pozorování vyučovacích jednotek. Realizovány byly také rozhovory s učiteli a žáky, aby byla data věrohodná. Využita byla metoda otevřeného kódování a triangulace dat, z důvodu ověření platnosti a plnohodnotnosti dat. V závěru diplomové práce je zpracována interpretace dat a výsledky výzkumu.
dc.format 105
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject sociální učení cs
dc.subject spolupráce cs
dc.subject kooperativní učení cs
dc.subject znaky kooperativního učení cs
dc.subject social learning en
dc.subject cooperation en
dc.subject kooperative learning en
dc.subject signs of kooperative learning en
dc.title Spolupráce žáků během výuky
dc.title.alternative Cooperation of Pupils During Teaching
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Petrů Puhrová, Barbora
dc.date.accepted 2022-05-23
dc.description.abstract-translated Diploma thesis deals with the topic of cooperation of students during teaching. The aim of the work was find out the cooperation of pupils of the 1st grade of primary school in teaching. In the theoretical part, the author deals with basic knowledge about cooperation, which she then relies on in the practical part. At the same time, the results of research are presented here, which were carried out on the basis of observations of teaching units. Interviews with teachers and pupils were also conducted to make the data credible. The method of open coding and triangulation of data was used, in order to verify the validity and completeness of the data. At the end of the diploma thesis, the interpretation results are processed.
dc.description.department Ústav školní pedagogiky
dc.thesis.degree-discipline Učitelství pro 1. stupeň základní školy cs
dc.thesis.degree-discipline Lower Primary School Teacher Training en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Učitelství pro základní školy cs
dc.thesis.degree-program Teacher Training for Primary Schools en
dc.identifier.stag 60129
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2022-04-22


Files in this item

Files Size Format View Description
janoštíková_2022_dp.pdf 2.419Mb PDF View/Open None
janoštíková_2022_op.pdf 355.0Kb PDF View/Open None
janoštíková_2022_vp.pdf 354.0Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account