Analýza konkurenčního prostředí společnosti Pneuform Hulín, a.s.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza konkurenčního prostředí společnosti Pneuform Hulín, a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kop, Vladimír cs
dc.contributor.author Julina, Pavel cs
dc.date.accessioned 2010-07-16T09:40:47Z
dc.date.available 2010-07-16T09:40:47Z
dc.date.issued 2008-04-29 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5124
dc.description.abstract Bakalářská práce zpracovává analýzu konkurenčního prostředí společnosti Pneu- form Hulín, a.s. v oboru opravných materiálů na pneu a duše. V analytické části je představena tato společnost a její konkurenti na tuzemském trhu v oboru opra-vných materiálů na pneu a duše plášťů v České republice s vlastní analýzou kon- kurenčního prostředí. Tato část obsahuje Porterovu analýzu pěti konkurenčních sil, SWOT analýzu, strategii tržního vůdce, vyzyvatele, následovatele i troška- ře a příslušný marketingový mix. V projektové části je uvedeno vyhodnocení vý- sledků analýzy současného stavu i konkurenčních výhod a navržená doporučení. cs
dc.format 69 s., 3 obr., 3 přílohy. cs
dc.format.extent 1268363 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Porterova analýza cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject Tržní vůdce cs
dc.subject Tržní vyzyvatel cs
dc.subject Tržní následova-tel cs
dc.subject Tržní troškař cs
dc.subject výrobek cs
dc.subject cena cs
dc.subject distribuce cs
dc.subject komunikace cs
dc.subject doporučení cs
dc.subject Porter analysis en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject Market leader en
dc.subject Market follower en
dc.subject Market nicher en
dc.subject product en
dc.subject price en
dc.subject distridution en
dc.subject communication en
dc.subject recommendation en
dc.title Analýza konkurenčního prostředí společnosti Pneuform Hulín, a.s. cs
dc.title.alternative Analysis of the competitive environment of the company Pneuform Hulín en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Brišová, Hana cs
dc.date.accepted 2008-05-27 cs
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with the competitive environment of Pneuform Hulin plc in the field of materials for repairing tyres and tubes. The analytic part introduces this company and its competitors on the home market in the sphere of materials for repairing tyres and tubes in the Czech Republic using its own analysis of the competitive environment. This part contains Porter analysis of five competitive forces, SWOT analysis, the strategy of market leader, challenger, follower, even nicher and relevant marketing mix. The project part quotes the evaluation of the results of the analysis of the present state as well as competitive advantages and recommendations suggested. en
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/123 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 9641
dc.date.assigned 2008-02-26 cs
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
julina_2008_bp.pdf 1.209Mb PDF View/Open
julina_2008_vp.doc 24.5Kb Microsoft Word View/Open
julina_2008_op.doc 33Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account