Žákovské otázky v primárním vzdělávání

DSpace Repository

Language: English čeština 

Žákovské otázky v primárním vzdělávání

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lukášová, Hana
dc.contributor.author Smejkalová, Karolína
dc.date.accessioned 2022-07-15T09:23:37Z
dc.date.available 2022-07-15T09:23:37Z
dc.date.issued 2021-10-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/51316
dc.description.abstract Tato diplomová práce kvalitativního charakteru se zaměřuje na žákovské otázky ve vztahu k učivu. Cílem mé diplomové práce je zjistit, jaké otázky ve vztahu k učivu žáci kladou na prvním stupni základní školy a jak žákovská otázka ovlivňuje průběh výuky. Rovněž se zabývá tím, jak na tyto otázky vrstevníci žáků reagují. Teoretická část se tedy věnuje vymezení základních pojmů a charakterizuje východiska, která jsou s touto problematikou úzce spjata. Dále nastiňuje obecnou charakteristiku týkající se žákovských otázek v rámci komunikace mezi učitelem a žákem. Praktická část je založena na získávání dat prostřednictvím nestrukturovaného pozorování a audionahrávek vyučovacích hodin. Výsledkem jsou zpracované otázky žáků ve vztahu k učivu do typologie, které žáci kladou během vzdělávacího procesu na 1. stupni ZŠ.
dc.format 67
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject žákovská otázka cs
dc.subject školní jazyk cs
dc.subject výuková komunikace cs
dc.subject student question en
dc.subject school language en
dc.subject teaching communication en
dc.title Žákovské otázky v primárním vzdělávání
dc.title.alternative Pupils' Questions in Primary Education
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Matušů, Renáta
dc.date.accepted 2022-05-23
dc.description.abstract-translated This diploma thesis of a qualitative nature focuses on students' questions about the curriculum. My diploma thesis aims to find out what questions the pupils ask in the first grade of primary school about the curriculum and how the pupil's question influence the course of teaching. It also deals with how pupils' peers respond to these questions. The theoretical part, therefore, deals with the definition of basic concepts and characterizes the starting points that are closely related to this issue. It also outlines the general characteristics of pupil issues in teacher-pupil communication. The practical part is based on data acquisition through unstructured observation and audio recordings of lessons. The result is the processed questions of students about the curriculum into the typology that students ask during the educational process at the 1st stage of elementary school.
dc.description.department Ústav školní pedagogiky
dc.thesis.degree-discipline Učitelství pro 1. stupeň základní školy cs
dc.thesis.degree-discipline Lower Primary School Teacher Training en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Učitelství pro základní školy cs
dc.thesis.degree-program Teacher Training for Primary Schools en
dc.identifier.stag 60144
utb.result.grade E
dc.date.submitted 2022-04-22


Files in this item

Files Size Format View Description
smejkalová_2022_dp.pdf 1.407Mb PDF View/Open None
smejkalová_2022_op.pdf 354.5Kb PDF View/Open None
smejkalová_2022_vp.pdf 351.2Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account