<i>The Picture of Dorian Gray</i>: Oscar Wilde's Novel and the Film Version <i>Dorian Gray</i> (2009) by Oliver Parker

DSpace Repository

Language: English čeština 

<i>The Picture of Dorian Gray</i>: Oscar Wilde's Novel and the Film Version <i>Dorian Gray</i> (2009) by Oliver Parker

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mengel, Ewald
dc.contributor.author Glabová, Nikola
dc.date.accessioned 2022-07-15T09:23:41Z
dc.date.available 2022-07-15T09:23:41Z
dc.date.issued 2021-11-08
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/51412
dc.description.abstract Cílem této bakalářské práce je porovnat dílo Oscara Wilda, Obraz Doriana Graye, s její filmovou adaptací Dorian Gray v režii Olivera Parkera z roku 2009. Tato práce si dává za úkol odhalit metody, které byly zvoleny k přenesení knihy na plátno a analyzovat, do jaké míry filmoví tvůrci vycházeli z knižní předlohy. V první části se práce zaměřuje zejména na popis filmové adaptace a režiséra. Dále zkoumá místo a čas, ve které se děj odehrává napříč obou zdrojů a kinematografické efekty, které jsou ve filmu vyobrazeny. Závěr práce vyznačuje hlavní rozdíly, mezi novelou a její filmovou adaptací.
dc.format 37 s. (61 487 znaků)
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Obraz Doriana Graye cs
dc.subject Dorian Gray cs
dc.subject 2009 cs
dc.subject filmová adaptace cs
dc.subject komparativní analýza cs
dc.subject The Picture of Dorian Gray en
dc.subject Dorian Gray en
dc.subject 2009 en
dc.subject film adaptation en
dc.subject comparative analysis en
dc.title <i>The Picture of Dorian Gray</i>: Oscar Wilde's Novel and the Film Version <i>Dorian Gray</i> (2009) by Oliver Parker
dc.title.alternative <i>The Picture of Dorian Gray</i>: Oscar Wilde's Novel and the Film Version <i>Dorian Gray</i> (2009) by Oliver Parker
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Trušník, Roman
dc.date.accepted 2022-06-10
dc.description.abstract-translated The aim of this bachelor's thesis is to compare the work of Oscar Wilde, The Picture of Dorian Gray, with its film adaptation Dorian Gray directed by Oliver Parker from 2009. This thesis aims to reveal the methods chosen to transfer the book to the screen and to analyse how far the film was based on the book template. In the first part, the work focuses mainly on the description of the film adaptation and director. The thesis' conclusion marks the main differences between the novel and its film adaptation.
dc.description.department Ústav moderních jazyků a literatur
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro manažerskou praxi cs
dc.thesis.degree-discipline English for Business Administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Filologie cs
dc.thesis.degree-program Philology en
dc.identifier.stag 62228
dc.date.submitted 2022-05-04


Files in this item

Files Size Format View Description
glabová_2022_dp.pdf 684.5Kb PDF View/Open None
glabová_2022_op.docx 8.220Kb Unknown View/Open None
glabová_2022_vp.docx 16.01Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account