Včelí úl

DSpace Repository

Language: English čeština 

Včelí úl

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pecháček, Ivan
dc.contributor.author Nerušil, Adam
dc.date.accessioned 2022-07-15T09:23:57Z
dc.date.available 2022-07-15T09:23:57Z
dc.date.issued 2021-12-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/51812
dc.description.abstract Tato bakalářská práce pojednává o výrobě a navrhování včelího úlu. V jednotlivých kapitolách teoretické části se zabývám řemeslem včelařství, jeho historií, individuálními typy úlů, včelařskými pomůckami, problematikou chovu včel v určitých prostorech a nadále technologií výroby, materiály a rešerší zahraničního i českého trhu. Tyto znalosti jsem využil jako podklad pro vypracování praktické části a samotného navrhování včelího úlu. V praktické části popisuji proces navrhování mé bakalářské práce od prvotních návrhů, po vývoj jednotlivých částí produktu až po prototypování komponentů. Ve finálních kapitolách se věnuji detailnímu popisu výsledného designu a jeho výrobě.
dc.format 59
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject včelařství cs
dc.subject včelí úl cs
dc.subject design cs
dc.subject beekeeping en
dc.subject beehive en
dc.subject design en
dc.title Včelí úl
dc.title.alternative Multifunctional Exterior Element
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Anderle, Vojtěch
dc.date.accepted 2022-06-16
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with manufacturing and designing of beehive. In each chapter of theoretical I concern with the actual craft of beekeeping, it's history, individual types of beehives, beekeeping equipment, complications of beekeeping in specific spaces and with technology of manufacturing, materials and research of international and local market. I implemented this knowlege as a foundation for developing of practical part and actual process of designing a beehive. In practial part I describe process of designing my project since the first variants, to progression of individual parts and prototyping of components. In final chapters I focus on detailed describtion of final design and it's manufacturing.
dc.description.department Produktový design
dc.thesis.degree-discipline Multimédia a design - Produktový design cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia and Design - Product design en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name BcA.
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cs
dc.thesis.degree-program Visual Arts en
dc.identifier.stag 61064
dc.date.submitted 2022-05-20


Files in this item

Files Size Format View Description
nerušil_2022_dp.pdf 8.957Mb PDF View/Open None
nerušil_2022_op.doc 88.5Kb Unknown View/Open None
nerušil_2022_vp.doc 93Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account