Faktory ovlivňující spokojenost zákazníků při on-line nákupu kosmetických výrobků ve Vietnamu

DSpace Repository

Language: English čeština 

Faktory ovlivňující spokojenost zákazníků při on-line nákupu kosmetických výrobků ve Vietnamu

Show simple item record

dc.contributor.author Nguyen Thi Nhu, Thuan
dc.date.accessioned 2022-11-21T13:37:43Z
dc.date.available 2022-11-21T13:37:43Z
dc.date.issued 2010-07-14
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.isbn 978-80-7678-120-7 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/52370
dc.description.abstract V kontextu Beauty and Cosmetic Online Shopping (BCOS) ve Vietnamu tato práce zkoumá klíčové proměnné, které ovlivňují spokojenost zákazníků, a zároveň hodnotí vliv pohlaví a rodinného stavu na takové vztahy. Za prvé, nabízí spolehlivý dotazník, který přesně zachycuje pět konstruktů samostatně vytvořeného teoretického modelu: Online nakupování (OSE), Externí pobídky (EI), Prodejce (SS), Bezpečnost/Soukromí (SP) a Osobní charakteristiky. (PC). Práce se také zabývá tím, jak genderové rozdíly v těchto faktorech ovlivňují spokojenost zákazníků s online nákupy krásy a kosmetiky. Výsledky t-testů ukazují, že mužští klienti jsou se svými nákupy mnohem spokojenější než jejich ženské protějšky. Navíc odhaluje, že mužští klienti jsou spokojenější se svými online nákupy, zákaznickým servisem a vnějšími pobídkami poskytovanými online prodejci než jejich ženské protějšky. Podle regresní analýzy existuje významná a pozitivní korelace mezi spokojeností zákazníků a OSE, SS a EI. U mužů je pravděpodobnější, že zažijí tento dobrý účinek zákaznických služeb, zatímco bezpečnost a soukromí mají větší pozitivní dopad na ženské štěstí. Za třetí, práce se zabývá tím, jak rodinný stav ovlivňuje úroveň spokojenosti zákazníků, a zjišťuje, že ženatí a rozvedení/odloučení online kupující mají výrazně odlišné úrovně spokojenosti. Tato zjištění doplňují soubor znalostí o spokojenosti zákazníků, zejména v BCOS. Mají dopad na současné internetové firmy i na nové či budoucí konkurenty.
dc.format 47 cs
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject spokojenost zákazníka cs
dc.subject klíčové faktory cs
dc.subject krása & péče cs
dc.subject online nákupy cs
dc.subject Vietnam cs
dc.subject Customer Satisfaction en
dc.subject Determinants en
dc.subject Beauty & Cosmetic en
dc.subject Online Shopping en
dc.subject Vietnam en
dc.title Faktory ovlivňující spokojenost zákazníků při on-line nákupu kosmetických výrobků ve Vietnamu
dc.title.alternative Factors Affecting Customer Satisfaction: Evidence from Beauty and Cosmetic Online Shopping in Vietnam
dc.type disertační práce cs
dc.contributor.referee Nagyová, Ludmila
dc.contributor.referee Pilík, Michal
dc.date.accepted 2022-11-04
dc.description.abstract-translated In the context of Beauty and Cosmetic Online Shopping (BCOS) in Vietnam, this thesis investigates key variables that affect customer satisfaction while also evaluating the effects of gender and marital status on such relationships. First, it offers a reliable questionnaire that accurately captures the five constructs of the self-constructed theoretical model: Online Shopping Experience (OSE), External Incentives (EI), Seller Service (SS), Security/Privacy (SP), and Personal Characteristics (PC). The thesis also looks at how gender disparities in these factors affect customers' satisfaction with their online beauty and cosmetics purchases. The findings of the t-tests indicate that male clients are much more satisfied with their purchases than their female counterparts. Additionally, it reveals that male clients are more content with their online buying, customer service, and outside incentives provided by online vendors than their female counterparts. According to the regression analysis, there is a significant and positive correlation between customer satisfaction and the OSE, SS, and EI. Males are more likely to experience this good customer service effect, whereas security and privacy have a greater positive impact on female happiness. Third, the thesis looks into how marital status affects the levels of customer happiness and discovers that married and divorced/separated online buyers have significantly different levels of satisfaction. These findings add to the body of knowledge on customer satisfaction, especially in BCOS. They have repercussions for current internet firms as well as new or future competitors.
dc.description.department Ústav managementu a marketingu
dc.thesis.degree-discipline Management and Economics cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-program Economics and Management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 63042
dc.date.submitted 2022-08-31


Files in this item

Files Size Format View Description
Nguyen_Thi_Nhu_ ... al_Thesis_Summary_2022.pdf 1.857Mb PDF View/Open
nguyen thi nhu_2022_dp.pdf 613.6Kb PDF View/Open None
nguyen thi nhu_2022_op.pdf 701.0Kb PDF View/Open None
nguyen thi nhu_2022_vp.pdf 530.0Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account