Design management jako významná součást firemního řízení

DSpace Repository

Language: English čeština 

Design management jako významná součást firemního řízení

Show full item record

Thumbnail
Title: Design management jako významná součást firemního řízení
Author: Kramoliš, Jan
ISBN: 978-80-7678-077-4
URI: http://hdl.handle.net/10563/52381
Date: 2022-05-17
Publisher: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Page count: 72
Availability: Teze habilitační práce jsou přístupné veřejně v tištěné podobě v Knihovně UTB. Plný text práce je přístupný elektronicky pouze v rámci univerzity.


Abstrakt:

firemního řízení. V rozvinutých tržních ekonomikách jsou již trhy natolik nasyceny, že již není primárním klíčem k úspěchu pouze nejnižší cena. Proto strategické řízení firem nutně musí brát v úvahu i další faktory, přičemž jedním z pěti základních faktorů dle Roy a Potter (1997) je právě design. Design dle Sedmerové (2015) patří mezi základní nástroje, které napomáhají rozvoji firem a je jedním ze základních předpokladů vyšší konkurenceschopnosti, úspěchu a zisku. Hlavním cílem práce bylo identifikovat významné aspekty design managementu v kontextu řízení firem v České republice. Výzkumem formou kvantitativního dotazníkového šetření bylo zkoumáno, jak firmy vnímají design, jak s ním pracují, a také souvislosti s úspěšností firmy. V práci bylo následně analyzováno vnímání důležitosti faktoru designu ve vztahu k prosperitě firmy, rozdíly v přístupu k designu, rozdíly ve spokojenosti s vlastním designem, očekávání návratnosti předpokládané investice a postoj firem k ověřování účinků designu. A v neposlední řadě byl také analyzován vliv personálních aspektů designu na prosperitu firmy. Bylo prokázáno, že existuje souvislost mezi vnímanou důležitostí designu a vnímanou prosperitou firmy. Firmy jsou si plně vědomy existence vztahu designu a prosperitu firmy. Výsledky ukázaly, že design hraje důležitou roli v managementu firmy, především ve vysoce konkurenčním prostředí tržní či sociálně tržní ekonomiky. Pro management mohou být přínosné inovované tradiční používané manažerské přístupy a modely. Pro vyhodnocení účinků designu výsledky práce nabízí nový model hodnocení postavený na třech aspektech a tím také přispívá k rozšíření poznatků v teorii design managementu

Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View
Jan_Kramolis_Teze_habilitacni_prace_2022.pdfBlocked 871.5Kb PDF
Jan_Kramolis_Habilitacni_prace_2022.pdfBlocked 2.840Mb PDF
op_posudek_Kramoliš_Babčanová.pdfBlocked 578.0Kb PDF
op_posudek_Kramoliš_Škapa.pdfBlocked 866.1Kb PDF
op_posudek_Kramoliš_Zaušková.pdfBlocked 484.4Kb PDF
Obsah.pdf 161.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account