Aktuálne problémy ekonomiky a riadenia systému zdravotníctva

DSpace Repository

Language: English čeština 

Aktuálne problémy ekonomiky a riadenia systému zdravotníctva

Show full item record

Thumbnail
Title: Aktuálne problémy ekonomiky a riadenia systému zdravotníctva
Author: Gavurová, Beata
ISBN: 978-80-7454-823-9
URI: http://hdl.handle.net/10563/52385
Date: 2019-01-16
Publisher: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Page count: 70
Availability: Profesorské teze jsou přístupné elektronicky pouze v rámci univerzity.


Abstrakt:

Slovenské zdravotníctvo patrí popri dôchodkovom systéme medzi najrizikovejšie sektory z pohľadu dlhodobej udržateľnosti verejných financií. Finančnú bilanciu zdravotníctva v nasledujúcich desaťročiach bude negatívne ovplyvňovať aj proces demografického starnutia obyvateľstva. Ten bude definovať vyššie nároky na poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ako aj na štruktúru a rozsah potrebných zdravotných služieb. To sa nezvratne odrazí aj na ekonomických a riadiacich procesoch v zdravotníckych zariadeniach. Mnohé odborné štúdie zhodnocujú viaceré problémy v oblasti ekonomiky a manažmentu systému zdravotníctva, centrované do procesov, meracích systémov a dátovej platformy. Ich riešenie sleduje spoločný cieľ – tlak na vyššiu efektívnosť zdravotníckych zariadení. Slovenské nemocnice sú považované za najslabší segment zdravotníctva. Nie sú dlhodobo procesne ani finančne nastavené tak, aby podávali optimálny výkon. Štátnym nemocniciam sa vytýka neefektívne hospodárenie, chýbajú im adaptabilné systémy hodnotenia kvality a efektívnosti, absentuje proces strategického riadenia a plánovania, efektívne nákupy zdravotníckej techniky, kvalitná cenotvorba a štandardizácia a pod. Ako sa zhodujú niektorí odborníci, na zabezpečenie finančnej udržateľnosti zdravotníctva a zlepšenie zdravia populácie by sa mali podporovať procesy merania kvality a efektívnosti poskytovanej zdravotnej starostlivosti na úrovni jednotlivých poskytovateľov, sprehľadniť informačné toky medzi poskytovateľmi a zdravotnými poisťovňami, odstrániť nedostatky v systéme zberu dát, zvýšiť kvalita informácií o zdraví populácie a fungovaní zdravotníctva, zvýšiť investície do primárnej prevencie a vzdelávania, ako aj hľadať možnosti na elimináciu nehospodárnosti procesov v systéme zdravotnej starostlivosti. Práve na tieto aspekty sa viažu výskumné dimenzie, prezentované autorkou ako vybrané problematické oblasti ekonomiky a manažmentu systému zdravotníctva na Slovensku. Tie sú zamerané na procesy strategického riadenia v nemocniciach, procesy merania a riadenia výkonnosti v nemocniciach, ekonomiku a manažment vybraných liečebných procesov, podporu rozhodovacích procesov v oblasti diagnostiky a liečby, ako aj na meranie kvality systému zdravotníctva prominentnou metódou – konceptom odvrátiteľnej úmrtnosti. V prednáške sú prezentované aj ďalšie súvzťažné viacdimenzionálne analýzy v systéme zdravotníctva. Osobitnou časťou prednášky je prezentácia významnosti vedecko-výskumnej oblasti pre jej následný rozvoj a tvorbu multidisciplinárnej platformy, ale aj viaceré prínosy pre pedagogický proces, ako aj pre prax.

Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View
Beata_Gavurova_ ... ovanim_profesorem_2019.pdfBlocked 1.229Mb PDF
Obsah.pdf 1.229Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account