Strategické riadenie výkonnosti v domácich a nadnárodných spoločnostiach v kontexte globalizácie a trvalej udržateľnosti

DSpace Repository

Language: English čeština 

Strategické riadenie výkonnosti v domácich a nadnárodných spoločnostiach v kontexte globalizácie a trvalej udržateľnosti

Show full item record

Thumbnail
Title: Strategické riadenie výkonnosti v domácich a nadnárodných spoločnostiach v kontexte globalizácie a trvalej udržateľnosti
Author: Rajnoha, Rastislav
ISBN: 978-80-7454-771-3
URI: http://hdl.handle.net/10563/52388
Date: 2018-10-09
Publisher: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Page count: 40
Availability: Profesorské teze jsou přístupné elektronicky pouze v rámci univerzity.


Abstrakt:

Prednáška sa zameriava na významnosť problematiky strategického riadenia a merania podnikovej výkonnosti vo všeobecnosti ako aj z pohľadu špecifík jej uplatnenia v domácich a nadnárodných spoločnostiach pôsobiacich na Slovensku v kontexte globalizácie a trvalej udržateľnosti. V rámci toho je tradičný finančne orientovaný prístup k meraniu a riadeniu podnikovej výkonnosti doplnený prístupom založeným na strategickom riadení podnikovej výkonnosti - SPMS. Zdá sa, že tradičný koncept strategického riadenia výkonnosti známy pod označením Balanced Scorecard, navrhnutý americkými autormi Kaplanom a Nortonom, je potrebné doplniť a obohatiť o mnohé externé faktory a vplyv globálnych procesov a fenoménov. Tento predpoklad je daný všeobecnou povahou strategického riadenia, ktorého primárnou úlohou v riadení podniku je zohľadniť okrem interných aj mnohé externé faktory a celosvetovo prebiehajúce globálne procesy. O dôležitosti problematiky svedčí aj množstvo empirických výskumov vo svete, ktoré boli len nedávno publikované v prestížnych odborných časopisoch svetového významu. Prednáška prezentuje výskumnú koncepciu, metodické postupy a vybrané výsledky dlhodobého empirického výskumu, prostredníctvom ktorého sa autor pokúsil realizovať svoju vlastnú víziu a vedecko-výskumný zámer v oblasti strategického riadenia podnikovej výkonnosti v kontexte globalizácie a trvalej udržateľnosti. Autor vytvoril typologickú sústavu ukazovateľov a nástrojov pre strategické meranie a riadenie podnikovej výkonnosti diferencovanú pre rôzne skupiny výkonnosti podnikov ako aj pre vybrané priemyselné odvetvia SR. Na základe toho následne odhalil holistický model SPMS, ktorý je typický pre najvýkonnejšie podniky resp. nadnárodné spoločnosti pôsobiace na Slovensku, a ktorý okrem iného zohľadňuje aj vybrané vonkajšie faktory a aktuálne globálne fenomény ako sú napríklad explozívny rozvoj IT, globalizácia podnikania, environmentálne aspekty podnikania či koncept trvalej udržateľnosti. Výsledky výskumu ponúkajú relevantné a zaujímavé podnety pre správanie sa manažérov, tiež pre verejné orgány, ako aj motiváciu ďalšieho skúmania problematiky strategického riadenia podnikovej výkonnosti v akademickej oblasti.

Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View
Ratislav_Rajnoh ... ovanim_profesorem_2018.pdfBlocked 1.327Mb PDF
Obsah.pdf 242.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account