Digitální měny jako nástroj finančního investování

DSpace Repository

Language: English čeština 

Digitální měny jako nástroj finančního investování

Show full item record

Thumbnail
Title: Digitální měny jako nástroj finančního investování
Author: Ključnikov, Aleksandr
ISBN: 978-80-7678-063-7
URI: http://hdl.handle.net/10563/52389
Date: 2022-02-14
Publisher: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Page count: 41
Availability: Profesorské teze jsou přístupné elektronicky pouze v rámci univerzity.


Abstrakt:

Rapidní rozvoj moderních informačních technologii v posledních desetiletích a celosvětový nástup digitalizace jednotlivých procesů se intenzivně dotýká i poměrně konzervativní oblasti finančního investování. Právě digitalizace umožnila vznik celé řady nových investičních mechanismů, které umožňují investorům lepší a levnější přístup k tradičním investičním nástrojům. Kromě samotných investičních nástrojů v reakci na určitá tržní selhání moderní informační technologie umožnily vygenerovat celou řadu zcela nových aktiv, která rozšiřují nabídku investičních příležitostí. Problematika digitálních měn, která se stala předmětem vědeckého bádaní relativně nedávno, zaznamenává rapidní nárůst zájmu od roku 2017, kdy poprvé došlo k extenzivnímu nárůstu hodnoty tohoto digitálního aktiva. Cílem této přednášky je analyzovat a systematizovat poznatky ohledně postavení digitálních měn z pohledu nástrojů finančního investování. První část přednášky je věnována teoretickému rámci finančního investování v kontextu digitálních měn. V této části se rozebírají základní charakteristiky finančních investic a základní parametry investičního rozhodování. Druhá část je věnována základní ekonomické a technické terminologii a procesům v oblasti digitálních měn, historickému vývoji tohoto druhu aktiv, a právnímu postavení v kontextu ČR a EU. Tato kapitola se věnuje i problematice negativních externalit, spojených s fungováním digitálních měn. Třetí kapitola je zaměřena na klíčové vlastnosti nejvýznamnějších digitálních měn, faktory vývoje jejich hodnoty a daňové aspekty investování do tohoto aktiva. Závěrečná kapitola synteticky shrnuje klíčové poznatky k této problematice. Poslední kapitola shrnuje přínos uchazeče pro rozvoj vědního oboru a přínos v pedagogické oblasti.

Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View
Alexandr_Kljucn ... ovanim_profesorem_2022.pdfBlocked 1.076Mb PDF
Obsah.pdf 1.076Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account