[NEOBHÁJENO] Jeden přístup k řízení v čase spojitých systémů s více vstupy a více výstupy

DSpace Repository

Language: English čeština 

[NEOBHÁJENO] Jeden přístup k řízení v čase spojitých systémů s více vstupy a více výstupy

Show full item record

Thumbnail
Title: [NEOBHÁJENO] Jeden přístup k řízení v čase spojitých systémů s více vstupy a více výstupy
Author: Perůtka, Karel
Advisor:
Abstract: Habilitační práce prezentuje jeden přístup k řízení spojitých systémů s více vstupy a výstupy, kterým se autor habilitační práce během své vědecko-výzkumné činnosti zabýval a které publikoval ve svých vědeckých pracích. Jedná se o použití decentralizovaného řízení s využitím sady adaptivních, konkrétně samočinně se nastavujících regulátorů, které rozšiřuje originální postup odhadu parametrů soustavy s použitím vlastního supervizora. Hlavním přínosem práce je snaha o rozšíření stávajícího postupu tohoto typu řízení za účelem použití stávajícího postupu u většího počtu spojitých systémů. Tento přístup lze rámcově rozdělit do tří oblastí. V první oblasti se autor práce zabýval jedním přístupem k řízení těchto systémů, který využívá supervizora, což právě vede k rozšíření stávajícího postupu na větší okruh systémů. Postup byl ověřen výpočty a byl prezentován ve vědeckých pracích autora této práce. Tento přístup využívá metod identifikace před samotnou regulací, což se označuje jako předidentifikace systémů a tento postup lze rámcově označit jako druhou oblast toho přístupu k řízení spojitých systémů. Aplikuje originálním způsobem existující metody identifikace s tím, že tímto postupem se snižuje míra změny hodnot výstupních signálů vůči požadovaným hodnotám. Toto rozšíření bylo rovněž ověřeno a bylo publikováno ve vědeckých článcích autora. Třetí oblastí je použití regresních polynomů pro výpočet derivací vstupního a výstupního signálu u spojitých systémů a postup stanovení regresního intervalu s ohledem na identifikované parametry soustavy a rozdělení průběhu regulace na dílčí intervaly, což bylo prezentováno ve vědeckých pracích autora. Hlavní vědecké práce zabývající se tímto přístupem a jeho tři dílčí části spolu s příklady, na kterých byl tento přístup ověřen, jsou součástí příloh této habilitační práce a je v nich také uveden detailní popis jednotlivých metod těchto postupů.
URI: http://hdl.handle.net/10563/52391
Date: 2020-04-03
Availability: Habilitační práce nebyla obhájena z důvodu pozbytí platnosti akreditace - řízení zastaveno. Elektronicky je přístupná pouze habilitační práce a to jen pro potřeby UTB ve Zlíně.
Discipline: Řízení strojů a procesů


Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View
Habilitace_Peru ... cniPrace_SR_25_2017_p3.pdfBlocked 29.70Mb PDF
OP_Bakosova.pdfBlocked 158.0Kb PDF
OP-Viteckova.pdfBlocked 349.7Kb PDF
Obsah.pdf 391.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account