Systém pro zachytávání videí a screencastů na přednáškách UTB

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Systém pro zachytávání videí a screencastů na přednáškách UTB

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dulík, Tomáš cs
dc.contributor.author Malaník, David cs
dc.date.accessioned 2010-07-16T10:34:37Z
dc.date.available 2010-07-16T10:34:37Z
dc.date.issued 2008-05-19 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5239
dc.description.abstract Tato práce se zaměřuje na vytvoření modulárního systému, který by poskytoval možnosti zachytávání videí a screencastů z výuky na UTB. Systém je koncipován jako webový portál s architekturou klient-server. Klientská část obsahuje funkce pro vysílání streamů z dostupných multimediálních zařízení po lokální síti. Dále je v klientské aplikace určené pro operační systém Microsoft Windows přidána funkce pro ukládání zachyceného videa do souboru. Server poté obsahuje funkce na zachytávání video ze streamů a následnou distribuci po internetové síti pomocí torrentů. Webové aplikace použité v projektu jsou chráněny přihlašovacím jménem a heslem. Uživatelé jsou rozděleni do skupin a je jim možno definovat přístup do jednotlivých částí systému. K vytvoření systému byly použity následující technologie: .NET Framework 3.0 (desktopová aplikace), HTML, PHP5, Python, JavaScript. Data systému jsou uložena v databázi MySQL. Jádro systému je modulární a je možno jej jednoduše rozšířit. cs
dc.format 160 s, 6 s příloh cs
dc.format.extent 10861478 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject video en
dc.subject video capture en
dc.subject video streaming en
dc.subject client-server application en
dc.subject modular system en
dc.subject .NET en
dc.subject HTML en
dc.subject PHP en
dc.subject MySQL en
dc.subject Python Apache2 en
dc.subject torrent en
dc.subject tracker en
dc.subject web application programming en
dc.subject video cs
dc.subject zachytávání videa cs
dc.subject streamování videa cs
dc.subject klient-server cs
dc.subject modulární systém cs
dc.subject .NET cs
dc.subject HTML cs
dc.subject PHP cs
dc.subject MySQL cs
dc.subject Python Apache2 cs
dc.subject torrent cs
dc.subject tracker cs
dc.subject vývoj webových aplikací cs
dc.title Systém pro zachytávání videí a screencastů na přednáškách UTB cs
dc.title.alternative System for capture videos and screen casts in lecture halls on UTB en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Kurečka, Radomír cs
dc.date.accepted 2008-06-16 cs
dc.description.abstract-translated The aim of this master thesis is to create the modular system, which provides capability for capturing videos and screen casts from the education on UTB in Zlin. System is structured as website with client-server architecture. Client part contains functions for sending streams from accessible multimedia devices to local area network. Client application for Microsoft Windows OS has added function for saving captured videos to the file. Server part contains functions for capturing video from streams and for successive distributing on the Internet using torrent files. Web applications used in this system are secured by login name and password. Users of this application are sorted to user groups and they have a specific access rights to the system. There are used these technologies for developing the system: NET Framework 3.0 (desktop application), HTML, PHP5, Python, Java Script. Data of the system are stored in MySQL database. System core has modular architecture and it is easy to extend it. en
dc.description.department Ústav aplikované informatiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/77 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cs
dc.thesis.degree-discipline Information Technologies en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 9304
dc.date.assigned 2008-02-20 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A
local.subject WWW aplikace cs
local.subject přednášky vysokoškolské cs
local.subject web applications en
local.subject college lectures en


Files in this item

Files Size Format View
malaník_2008_dp.pdf 10.35Mb PDF View/Open
malaník_2008_vp.doc 294Kb Microsoft Word View/Open
malaník_2008_op.pdf 80.23Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account