Design pro elektromobilitu

DSpace Repository

Language: English čeština 

Design pro elektromobilitu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Surman, Martin
dc.contributor.author Zapletal, Rostislav
dc.date.accessioned 2023-01-10T07:46:50Z
dc.date.available 2023-01-10T07:46:50Z
dc.date.issued 2017-07-12
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.isbn 978-80-7678-138-2 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/52413
dc.description.abstract Předmětem disertační práce je návrh a příprava realizace čtyřmístného sportovního elektromobilu s důrazem na inovativní řešení přední části vozu zajišťující zvýšení ovladatelnosti a bezpečnosti ve vyšších cestovních rychlostech. Nová designérská koncepce je paralelní větví vývoje elektromobilu vyvíjeném uvnitř výzkumného pracoviště Katedry materiálů a technologií pro automobily VŠB ? Technické univerzity v Ostravě. Vývoj tohoto ambiciózního projektu je s Fakultou multimediálních komunikací propojen skrze dlouholetou spolupráci s ateliérem Průmyslový design. Hlavní část práce je věnována designérskému procesu navrhování a testování inovativních řešení. Byl navržen zcela nový vůz s vlastní koncepcí i stanovenými rozměry. Stavba technicky velmi vyspělého elektromobilu z nulového bodu si vyžádala nadstandartní rozsah designérské práce. Bylo nutné dokonale zajistit komplexní řešení obrovského množství parametrů přecházejících z vizuálních až do technicky plně funkčních řešení. Navržený vůz plní přísné homologační a bezpečnostní předpisy pro provoz na pozemních komunikacích. Technickými parametry se tento elektromobil bude řadit mezi vrcholné sportovní modely koncernových značek.
dc.format 60 cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Elektromobilita cs
dc.subject elektromobil cs
dc.subject podvozková platforma cs
dc.subject průmyslový design cs
dc.subject aerodynamika cs
dc.subject chlazení cs
dc.subject Electromobility en
dc.subject electric car en
dc.subject chassis platform en
dc.subject industrial design en
dc.subject aerodynamice en
dc.subject cooling en
dc.title Design pro elektromobilitu
dc.title.alternative Design pro elektromobilitu
dc.type disertační práce cs
dc.date.accepted 2022-12-12
dc.description.abstract-translated The subject of the dissertation is the design and preparation of the realization of a four-seater sports electric car with an emphasis on an innovative design of the front part of the car to ensure increased handling and safety at higher cruising speeds. The new design concept is a parallel branch of the development of the electric car developed within the research Department of Materials and Technologies for Vehicles of the Technical University of Ostrava. The development of this ambitious project is linked to the Faculty of Multimedia Communications through a long-standing cooperation with the Industrial Design Studio. The main part of the thesis is devoted to the design process of designing and testing innovative solutions. A completely new car with its own concept and defined dimensions was designed. Building a technically very advanced electric car from scratch required an above-standard scope of design work. It was necessary to provide a perfectly comprehensive solution for a huge number of parameters moving from visual to technically fully functional solutions. The designed vehicle meets the strict homologation and safety regulations for road traffic. The technical characteristics of this electric car will place it among the top sports models of the Group's brands.
dc.description.department Ateliér Průmyslový design
dc.thesis.degree-discipline Multimédia a design cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia and Design en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cs
dc.thesis.degree-program Visual Arts en
dc.identifier.stag 63514
dc.date.submitted 2022-10-07


Files in this item

Files Size Format View Description
Rostislav_Zaplaetal_Teze_disertacni_prace_2022.pdf 8.205Mb PDF View/Open
zapletal_2022_dp.pdf 13.54Mb PDF View/Open None
zapletal_2022_op.pdf 707.3Kb PDF View/Open None
zapletal_2022_vp.pdf 181.4Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account