Problematika UX a UI designu aplikací pro děti s poruchou autistického spektra

DSpace Repository

Language: English čeština 

Problematika UX a UI designu aplikací pro děti s poruchou autistického spektra

Show simple item record

dc.contributor.advisor Noga, Pavel
dc.contributor.author Vyoralová, Jana
dc.date.accessioned 2023-01-10T07:46:50Z
dc.date.available 2023-01-10T07:46:50Z
dc.date.issued 2017-07-19
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.isbn 978-80-7678-137-5 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/52416
dc.description.abstract Tato disertační práce se zaměřuje na rozvoj myšlení dětí s autismem s pomocí digitálních technologií, jako jsou tablety a aplikace pro ně určené a poukazuje na problematiku vizuální a komunikační strategie v autismu. Výběr tématu práce je vázán s obecným zájmem jedinců s autismem o počítačová a multimediální zařízení. Práce zkoumá, jak může být tato technologie prospěšná v jejich vzdělávání a rozvoji a zda jsou současné aplikace pro tuto skupinu navrženy s ohledem na potřeby uživatelů. V rámci výzkumu autorka čerpá z vlastní zkušenosti s prací s dětmi s PAS a jejich vztahu k technologiím, opírá se o rozhovory s rodiči dětí a speciálními pedagogy a provádí analýzu současných aplikací. Na základě výzkumu a teoretického základu autorka specifikuje problematiku a uvádí návrhy možných řešení.
dc.format 47 cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Porucha autistického spektra cs
dc.subject speciální potřeby cs
dc.subject UX design cs
dc.subject UI design cs
dc.subject augmentativní a alternativní komunikace cs
dc.subject digitální technologie cs
dc.subject iPad cs
dc.subject aplikace cs
dc.subject digitální vyprávění příběhů cs
dc.subject Autism spectrum disorder en
dc.subject Special needs en
dc.subject UX design en
dc.subject UI design en
dc.subject Augmentative and alternative communications en
dc.subject Digital technology en
dc.subject Applications en
dc.subject Digital storytelling en
dc.title Problematika UX a UI designu aplikací pro děti s poruchou autistického spektra
dc.title.alternative Problematika UX a UI designu aplikací pro děti s poruchou autistického spektra
dc.type disertační práce cs
dc.date.accepted 2022-12-12
dc.description.abstract-translated This dissertation focuses on the development of thinking of children with autism with the help of digital technologies, such as tablets and applications designed for them, and points to the issue of visual and communication strategies in in matters related to autism. The choice of the work topic is linked to the general interest of individuals with autism in computer and multimedia devices. The thesis examines how this technology can be beneficial in their education and development and whether current applications for this group are designed with user needs in mind. As part of the research, the author draws on her own experience of working with children with ASD and their relationship to technology, relies on interviews with the children's parents and special educators, and analyzes current applications. On the basis of research and a theoretical basis, the author specifies the issue and presents proposals for possible solutions.
dc.description.department Ateliér Grafický design
dc.thesis.degree-discipline Multimédia a design cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia and Design en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cs
dc.thesis.degree-program Visual Arts en
dc.identifier.stag 63513
dc.date.submitted 2022-10-07


Files in this item

Files Size Format View Description
Jan_Vyoralova_Teze_disertacni_prace_2022.pdf 2.797Mb PDF View/Open
vyoralová_2022_dp.pdf 9.262Mb PDF View/Open None
vyoralová_2022_op.docx 71.00Kb Unknown View/Open None
vyoralová_2022_vp.pdf 547.7Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account