Zkoumání faktorů přispívajících k výsledkům inovací malých a středních podniků v zemích V4

DSpace Repository

Language: English čeština 

Zkoumání faktorů přispívajících k výsledkům inovací malých a středních podniků v zemích V4

Show full item record

Thumbnail
Title: Zkoumání faktorů přispívajících k výsledkům inovací malých a středních podniků v zemích V4
Author: Odei, Michael Amponsah
ISBN: 978-80-7678-175-7
URI: http://hdl.handle.net/10563/52433
Date: 2023-04-27
Publisher: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Page count: 48
Availability: Bez omezení


Abstrakt:

Inovace se staly hlavním faktorem ovlivňujícím konkurenceschopnost a růst firem. Firmy v průběhu let kladou důraz na zavádění nových nápadů, které podpoří jejich růst a pozici na trhu za účelem zvyšování zisku. Malé a střední podniky (SMEs) představují většinu podniků na celém světě a jsou klíčovými přispěvateli k vytváření pracovních míst, snižování chudoby a globálnímu hospodářskému rozvoji. Navzdory jejich rostoucímu významu v národní a globální ekonomice čelí různým výzvám, jako je přístup k financím, zvýšená konkurence, kapacitní omezení související s inovacemi, znalostmi a kreativitou. Země visegrádské skupiny jsou v Evropské unii považovány za méně inovativní, což znamená, že malé a střední podniky v těchto zemích mají kvůli svému ekosystému slabý inovační potenciál. Až dosud se méně studií, zejména v zemích visegrádské čtyřky, zaměřovalo na to, jak mohou být firmy, zejména malé a střední podniky, inovativní, aby obstály v intenzivním konkurenčním prostředí na trhu a zůstaly ziskové. Tato práce zkoumala různé faktory přispívající k výsledkům inovací MSP v těchto zemích. Autor zkoumal, jakou roli hraje vnitřní i vnější prostředí MSP a jak může ovlivnit jejich inovační výsledky. Tato studie používala probit regresi a model logistické regrese. Data pro empirickou studii pocházela z průzkumu podnikatelského prostředí a výkonnosti podniků (BEEPS V), který provedla Světová banka a Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD), v letech 2017 až 2019 s 2494 respondenatmi - SME z Polska, ČR republiky, Slovenska a Maďarska. Výsledky průměrného dopadu opatření ukázaly pozitivní a významné výsledky, že vnitřní faktory, jako jsou výkonnostní pobídky poskytované zaměstnancům, využití kapacit zdrojů / vstupů, efektivní strategie obchodních operací, pomohly při výsledcích inovací produktů, procesů a patentů v zemích Visegrádu. Výsledky studie ukázaly pozitivní a významné výsledky, že interní faktory, jako jsou výkonnostní pobídky poskytované zaměstnancům, kapacitní využití zdrojů/vstupů, efektivní obchodní operační strategie napomáhající výsledkům inovací produktů a procesů v zemích Visegrádu. Výsledky naší studie externích faktorů opět ukázaly, že technologie, licencované od zahraničních firem, externí spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje, nehmotná aktiva, jako jsou ochranné známky a autorská práva, pozitivně ovlivnily výsledky inovací procesů a produktů. Výsledky logistické regrese však ukázaly, že daňové sazby, politická nestabilita, kriminalita, krádeže a nepořádek bránily malým a středním podnikům v procesech, produktech a výsledcích získávání patentů v zemích Visegrádu. Studie nabídne teoretické a praktické důsledky toho, jak mohou malé a střední podniky v těchto transformujících se zemích překonat a zlepšit svou nízkou míru inovací.

Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View Description
odei_2023_teze.pdf 3.280Mb PDF View/Open
odei_2023_dp.pdf 1.229Mb PDF View/Open None
odei_2023_op.pdf 165.8Kb PDF View/Open None
odei_2023_op.pdf 0bytes PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account