Viacjazyčnosť v grafickom dizajne

DSpace Repository

Language: English čeština 

Viacjazyčnosť v grafickom dizajne

Show simple item record

dc.contributor.advisor Noga, Pavel
dc.contributor.author Náhliková, Jana
dc.date.accessioned 2023-07-04T13:39:26Z
dc.date.available 2023-07-04T13:39:26Z
dc.date.issued 2018-09-21
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.isbn 978-80-7678-177-1 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/52434
dc.description.abstract Cieľom tejto dizertačnej práce je analýza súčasného stavu viacjazyčného označovania obcí, ulíc a budov orgánov verejnej správy na Slovensku v obciach s vysokým percentuálnym zastúpením národnostných menšín. Práca poukazuje na vzťah legislatívy a viacjazyčného označovania vo verejnom priestore s prepojením na grafický dizajn v minulosti ako aj v súčasnosti. Na základe terénneho výskumu práca analyzuje viacjazyčné označenia v štátnom jazyku a v jazyku národnostných menšín z pohľadu dodržiavania platnej legislatívy v praxi ako aj uvedenia príkladov nesprávnej realizácie označenia.
dc.format 59 cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject viacjazyčnosť cs
dc.subject grafický dizajn cs
dc.subject vizuálna komunikácia cs
dc.subject legislatíva cs
dc.subject označenie tabuľami cs
dc.subject označenie obcí cs
dc.subject označenie ulíc cs
dc.subject označenie orgánov verejnej správy cs
dc.subject tabule cs
dc.subject verejný priestor cs
dc.subject historické tabule cs
dc.subject multilingualism en
dc.subject graphic design en
dc.subject visual communication en
dc.subject delegated legislature en
dc.subject marking with plaques en
dc.subject multilingual marking of towns en
dc.subject villages en
dc.subject cities en
dc.subject multilingual marking of streets en
dc.subject multilingual marking of public authorities´ buildings en
dc.subject public space en
dc.subject historic plaques en
dc.title Viacjazyčnosť v grafickom dizajne
dc.title.alternative Multilingualism at Field of Graphic Design
dc.type disertační práce cs
dc.date.accepted 2023-06-20
dc.description.abstract-translated The main goal of this dissertation thessis is to document and analyze multilingual marking of towns, villages, cities, streets and public authorities´ buildings in the areas with a high percentage of national minorities (Hungarian, Ruthenian, Ukrainian, German) in Slovakia. The work points to the relation between legislation and multilingual marking in public space, with the focus on the role of graphic design in the past and nowadays. Based on the field research, the work analyzes multilingual inscriptions written in the national language (Slovak language) and in the languages of the national minorities in Slovakia, as well. The multilingual inscriptions are analysed from the point of view of complying with Slovak legislation which results in summary of their inappropriate solutions and implementations.
dc.description.department Ateliér Grafický design
dc.thesis.degree-discipline Multimédia a design cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia and Design en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cs
dc.thesis.degree-program Visual Arts en
dc.identifier.stag 65955
dc.date.submitted 2023-04-14


Files in this item

Files Size Format View Description
náhliková_2023_teze.pdf 3.248Mb PDF View/Open
náhliková_2023_dp.pdf 16.92Mb PDF View/Open None
náhliková_2023_op.pdf 174.9Kb PDF View/Open None
náhliková_2023_vp.pdf 748.4Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account