Vliv investičního rozhodnutí na finanční výkonnost firmy v závislosti na nejistotě hospodářské politiky v nefinančním sektoru Pákistánu

DSpace Repository

Language: English čeština 

Vliv investičního rozhodnutí na finanční výkonnost firmy v závislosti na nejistotě hospodářské politiky v nefinančním sektoru Pákistánu

Show full item record

Thumbnail
Title: Vliv investičního rozhodnutí na finanční výkonnost firmy v závislosti na nejistotě hospodářské politiky v nefinančním sektoru Pákistánu
Author: Quddus, Abdul
ISBN: 978-80-7678-174-0
URI: http://hdl.handle.net/10563/52435
Date: 2023-04-27
Publisher: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Page count: 48
Availability: Bez omezení


Abstrakt:

Nefinanční podnikový sektor je důležitým segmentem ekonomiky země, a proto je pevná, stabilní a silná průmyslová základna nezbytná pro hospodářský blahobyt země a jejího obyvatelstva. Investiční rozhodnutí hrají důležitou roli ve výkonnosti a tvorbě hodnoty podniku. Cílem této disertační práce je prozkoumat moderující roli nejistoty hospodářské politiky na investiční rozhodování a finanční výkonnost firem v nefinančním sektoru Pákistánu. Cíle disertační práce je dosaženo s využitím kvantitativního výzkumu. Je použit vzorek 223 nefinančních firem kótovaných na pákistánské burze cenných papírů za období 10 let (2010-2019). Ke zkoumání souvislostí mezi proměnnými byly použity různé techniky odhadu panelové regrese: sdružený OLS, náhodné a fixní efekty a dvoustupňový systém (GMM) dynamického odhadu panelových dat, aby byly zajištěny konzistentní výsledky studie. Výsledky disertační práce ukazují, že investice do hmotného majetku, investice do nehmotného majetku, finanční páka a nejistota hospodářské politiky mají negativní a významný vliv na finanční výkonnost podniku měřenou rentabilitou aktiv (ROA), ale investice do pracovního kapitálu vykazují pozitivní a statisticky významný vliv na ROA. Na druhé straně investice do nehmotných aktiv a finanční páka mají pozitivní vliv na tržní výkonnost firmy měřenou Tobin Q, ale investice do hmotných aktiv mají negativní vliv na Tobin Q. Navíc moderující vliv nejistoty hospodářské politiky významně a pozitivně moderuje vztah mezi investicemi do hmotných aktiv, investicemi do nehmotných aktiv a finanční pákou a negativně moderuje vliv investice do pracovního kapitálu na finanční výkonnost firmy (ROA). Naopak interakce nejistoty hospodářské politiky významně a negativně moderuje investice do nehmotných aktiv a finanční páku, ale má pozitivní vliv investic do hmotných aktiv a investic do pracovního kapitálu na Tobin Q. Výsledky studie potvrzují, že nejistota hospodářské politiky významně moderuje vztah mezi investičním rozhodnutím a finanční výkonností firmy v nefinančním sektoru Pákistánu. Studie teoreticky přispívá k dosavadním poznatkům, že nejistota hospodářské politiky je zásadní příčinou, která ovlivňuje investiční rozhodnutí a hodnotu firmy v rozvojových zemích. Jsou rovněž definována omezení, budoucí směr výzkumu a praktické využití.

Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View Description
quddus_2023_teze.pdf 3.537Mb PDF View/Open
quddus_2023_dp.pdf 1.317Mb PDF View/Open None
quddus_2023_op.pdf 243.0Kb PDF View/Open None
quddus_2023_op.pdf 0bytes PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account