Mikro-mechanické vlastnosti plněného polypropylenu v závislosti na vzdálenosti od vtoku

DSpace Repository

Language: English čeština 

Mikro-mechanické vlastnosti plněného polypropylenu v závislosti na vzdálenosti od vtoku

Show full item record

Thumbnail
Title: Mikro-mechanické vlastnosti plněného polypropylenu v závislosti na vzdálenosti od vtoku
Author: Dočkal, Adam
ISBN: 978-80-7678-168-9
URI: http://hdl.handle.net/10563/52447
Date: 2018-09-01
Publisher: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Page count: 38
Availability: Bez omezení


Abstrakt:

Hlavním tématem této práce je výzkum mikro-mechanických vlastností vstřikovaného PP plněného různými koncentracemi mastku a skleněných vláken v závislosti na vzdálenosti od vtoku. V technické praxi se bere v potaz především uniformní tvrdost po celé délce výrobku, která však ne vždy odpovídá realitě. Tvrdost vstřikovaných dílů ovlivňuje celá řada faktorů, mezi něž patří právě vzdálenost od místa vtoku, ale také teplota formy a taveniny, tlak, krystalická struktura, míra chlazení a další. Tato studie si bere za úkol nejen kvantifikovat tvrdost po celé délce vzorku, ale také prostudovat již zmíněné jevy, které na ni mají vliv. V rámci disertační práce, byla vytvořena současná literární rešerše této problematiky zahrnující aktuální články týkající se všech jevů, které by mohly ovlivňovat tvrdost neplněného a plněného PP. Dále byla vypracována teoretická část obsahující výňatky z článků doplňující danou problematiku. V první řadě bylo popsáno vstřikování, což je podstatná část celého procesu přípravy testovacích vzorků. Následovala kapitola reologie, v níž se popisuje tok polymeru ve formě při utváření testovacích vzorků, a která má velký vliv na finální vlastnosti výrobku. Poté byly popsány plněné materiály a samotná plniva vybraná pro tuto studii - mastek a skleněná vlákna. Jako poslední část teorie byla popsána krystalizace polymerů a krystalizace plněných materiálů. Poslední část této práce se zaměřuje na cíle disertační práce, metodologii a praktickou část obsahující výsledky měření. Kapitola metodologie obsahuje metody testování polymerů, jež budou využity při tomto výzkumu. Před vstřikováním plněného PP byly vyrobeny testovací vzorky z neplněného PP, které budou později využity k porovnání změn v tvrdostí v závislosti na vzdálenosti od vtoku. Praktická část obsahuje procesní podmínky využité při vstřikování těchto vzorků a grafy zobrazující naměřené hodnoty.

Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View Description
dočkal_2023_teze.pdf 3.385Mb PDF View/Open
dočkal_2023_dp.pdf 806.7Kb PDF View/Open None
dočkal_2023_op.zip 1.089Mb application/zip View/Open None
dočkal_2023_vp.pdf 351.6Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account