Úloha environmentálního řízení lidských zdrojů při podpoře udržitelnosti podniku v automobilovém průmyslu

DSpace Repository

Language: English čeština 

Úloha environmentálního řízení lidských zdrojů při podpoře udržitelnosti podniku v automobilovém průmyslu

Show full item record

Thumbnail
Title: Úloha environmentálního řízení lidských zdrojů při podpoře udržitelnosti podniku v automobilovém průmyslu
Author: Abbas, Zuhair
ISBN: 978-80-7678-206-8
URI: http://hdl.handle.net/10563/52477
Date: 2023-08-30
Publisher: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Page count: 48
Availability: Bez omezení


Abstrakt:

Několik velkých společností prošlo v posledních letech přechodem na udržitelnost, a to i přes omezený teoretický a empirický výzkum v oblasti environmentálního řízení lidských zdrojů s přihlédnutím k udržitelnosti. Tento výzkum však zůstává v počáteční fázi a má několik významných nedostatků. Je založený na duálních teoretických perspektivách teorií AMO a paradoxu. Model zahrnuje závazek nejvyššího vedení a firemní environmentální kulturu jako mediační mechanismy k vysvětlení procesu transformace environmentálního řízení lidských zdrojů směrem k podnikové udržitelnosti. Hlavní cíl této disertační práce má být dosažen pomocí kombinované metodologie s využitím vlastního průzkumu 194 zaměstnanců pracujících v automobilových společnostech (kvantitativní fáze-I) a následné obsahové analýzy (kvalitativní fáze-II) dvou ročních zpráv o udržitelném rozvoji, které byly zveřejněny třemi automobilovými společnostmi v České republice. V tomto výzkumu byl pro analýzu dat z průzkumu použit software SmartPLS 4.0. Za účelem kvalitativní analýzy dat autor provedl obsahovou analýzu dvou ročních zpráv o udržitelnosti vydané třemi automobilovými společnostmi, a to pomocí kvalitativního softwaru verze Atlas.ti 9.0. Údaje z průzkumu ukázaly, že environmentální principy řízení lidských zdrojů, např. environmentální řízení výkonnosti a environmentální zapojení zaměstnanců, pozitivně souvisejí s angažovaností vrcholového managementu a environmentální kulturou organizace. Naopak environmentální školení nebylo podporováno angažovaností nejvyššího vedení. Tento výzkum poukazuje na závazek vrcholového managementu a vliv environmentální kultury organizace na udržitelnost podniku. Výsledky kvalitativní obsahové analýzy přinesly užitečná témata, jako jsou environmentální iniciativy, odpovědné chování, digitální obchodní model a orientace na zaměstnance. Tento výzkum je založen na teorii s teoreticky novou perspektivou a představuje komplexní rámec pro lepší pochopení toho, jak automobilové společnosti přijímají environmentální řízení lidských zdrojů při podpoře podnikové udržitelnosti. Důležité je, že tento výzkum přispívá k souboru poznatků o GHRM a podnikové udržitelnosti, což je částečně prozkoumaný fenomén ve středoevropském regionu, zejména v České republice. Tento výzkum je také prvním pokusem o spojení dvou dosud oddělených teoretických perspektiv, jakými jsou teorie AMO a teorie paradoxu. V neposlední řadě se tento výzkum zabývá i důsledky tohoto komplexního rámce pro výzkum environmentálního řízení lidských zdrojů s ohledem na udržitelnost podniku.

Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View Description
abbas_2023_teze.pdf 3.286Mb PDF View/Open
abbas_2023_dp.pdf 2.179Mb PDF View/Open None
abbas_2023_op.pdf 1.030Mb PDF View/Open None
abbas_2023_vp.pdf 251.3Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account