Porovnání reforem veřejné správy v České republice a na Slovensku

DSpace Repository

Language: English čeština 

Porovnání reforem veřejné správy v České republice a na Slovensku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Macháček, Jiří
dc.contributor.author Mlčochová, Markéta
dc.date.accessioned 2010-07-16T11:10:07Z
dc.date.available 2010-07-21T08:57:21Z
dc.date.issued 2008-05-05
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5324
dc.description.abstract Tématem diplomové práce je porovnání reforem veřejné správy v České republice a na Slovensku. Cílem práce je zmapování vývoje veřejné správy na území daných států od roku 1918 do současnosti, charakteristika probíhajících reforem a nalezení prvků pro efektivněj-ší veřejnou správu. Teoretická část je věnována objasněním základních pojmů z oblasti veřejné správy a správních reforem. Praktická část se zabývá vývojem veřejné správy, re-formními procesy po roce 1989 a charakteristikou územní veřejné správy. Poslední kapitola je věnována kritickému zhodnocení zkoumané problematiky. cs
dc.format 108 s., 6 s. obr. příloh. cs
dc.format.extent 1992516 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 05.05.2010
dc.subject veřejná správa cs
dc.subject reforma veřejné správy cs
dc.subject státní správa cs
dc.subject samospráva cs
dc.subject odděle-ný a spojený model výkonu veřejné správy cs
dc.subject samostatná a přenesená působ-nost cs
dc.subject obec cs
dc.subject okres cs
dc.subject kraj cs
dc.subject modernizace a informatizace cs
dc.subject eGovernment cs
dc.subject vzdě-lávání ve veřejné správě cs
dc.subject Public administration en
dc.subject Reform of public administration en
dc.subject State administration en
dc.subject Self-government en
dc.subject Separated and united model of public administration execution en
dc.subject Independent power en
dc.subject Delegation of power en
dc.subject Municipality en
dc.subject District en
dc.subject Region en
dc.subject Modernization en
dc.subject Informatization en
dc.subject eGovernment en
dc.subject Public administration education en
dc.title Porovnání reforem veřejné správy v České republice a na Slovensku cs
dc.title.alternative The comparison between reforms in the Public Administration of the Czech Republic and Slovakia en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Prokůpek, Vladislav
dc.date.accepted 2008-05-30
dc.description.abstract-translated The theme of my thesis is the comparison between reforms in the Public Administration of the Czech Republic and Slovakia. The objective is to describe the development of Public Administration in both of these states between 1918 and the present day, to characterize current reforms and to determine alternative factors for more effective Public Administration. The analytical part deals with the basic concepts of Public Administration and any reforms applicable to them. The practical part examines the development of Public Administration, the reforms from 1989 and the characteristics of Public Administration applicable to various regions. The last chapter is dedicated to the critical evaluation and analysis of the research. en
dc.description.department Ústav veřejné správy a regionálního rozvoje cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/181 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public Sector Administration and Regional Development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 8842
dc.date.assigned 2008-03-10
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
mlčochová_2008_dp.pdfBlocked 1.900Mb PDF View/Open
mlčochová_2008_vp.doc 54Kb Microsoft Word View/Open
mlčochová_2008_op.doc 56Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account