Analýza nezaměstnanosti absolventů středních škol v okrese Uherské Hradiště v letech 2004 - 2007

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza nezaměstnanosti absolventů středních škol v okrese Uherské Hradiště v letech 2004 - 2007

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kramoliš, Jan cs
dc.contributor.author Nožičková, Jana cs
dc.date.accessioned 2010-07-16T11:20:52Z
dc.date.available 2010-07-21T08:57:22Z
dc.date.issued 2008-05-23 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5348
dc.description.abstract Cílem bakalářské práce je analyzovat nezaměstnanost absolventů středních škol v okrese Uherské Hradiště v letech 2004 - 2007 a navrhnout možná řešení vedoucí ke snížení počtu nezaměstnaných absolventů. Teoretická část je zaměřena na trh práce a nezaměstnanost. V praktické části je provedena analýza trhu práce s důrazem na nezaměstnanost absolventů a vyhodnocení dotazníkového šetření budoucích absolventů. Na závěr jsou uvedeny návrhy na snížení nezaměstnanosti absolventů středních škol. cs
dc.format 71 s., 8 s. tab. příloh cs
dc.format.extent 3238166 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 23.05.2010 cs
dc.subject trh práce cs
dc.subject absolvent cs
dc.subject nezaměstnanost cs
dc.subject zaměstnanost cs
dc.subject státní politika zaměstnanosti cs
dc.subject Uherské Hradiště cs
dc.subject uchazeč o zaměstnání cs
dc.subject míra nezaměstnanosti cs
dc.subject labour market en
dc.subject graduate en
dc.subject unemployment en
dc.subject employment en
dc.subject state labour policy en
dc.subject Uherské Hradiště en
dc.subject job applicant en
dc.subject rate of unemployment en
dc.title Analýza nezaměstnanosti absolventů středních škol v okrese Uherské Hradiště v letech 2004 - 2007 cs
dc.title.alternative Analysis of unemployment of secondary school graduates in the district of Uherské Hradiště during the years 2004 - 2007 en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Fialová, Monika cs
dc.date.accepted 2008-06-10 cs
dc.description.abstract-translated The aim of this bachelor thesis is to analyse unemployment of secondary school graduates in the district of Uherské Hradiště during the years 2004 - 2007 and propose possible solutions to reduce the number of unemployed graduates. Theoretical part is focused on labour market and unemployment. In practical part, an analysis of labour market focusing on unemployment of graduates and evaluation of questionnaire survey of future graduates are processed. Finally, suggestions are given to reduce unemployment of graduates of secondary schools. en
dc.description.department Ústav ekonomie cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/112 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 9828
dc.date.assigned 2008-03-21 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
nožičková_2008_bp.pdfBlocked 3.088Mb PDF View/Open
nožičková_2008_vp.doc 52Kb Microsoft Word View/Open
nožičková_2008_op.doc 43.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account