1. Teoretická část: Význam umění v nemocničním prostředí 2. Praktická část: a) katalog produktů nebo služeb: Katalog designových chirurgických nástrojů b) výstavní soubor: Fotografický soubor pro čekárnu mamografie v Uherskohradišťské nemocnici

DSpace Repository

Language: English čeština 

1. Teoretická část: Význam umění v nemocničním prostředí 2. Praktická část: a) katalog produktů nebo služeb: Katalog designových chirurgických nástrojů b) výstavní soubor: Fotografický soubor pro čekárnu mamografie v Uherskohradišťské nemocnici

Show simple item record

dc.contributor.advisor Fišerová, Lucia
dc.contributor.author Dušková, Daniela
dc.date.accessioned 2023-12-20T13:25:22Z
dc.date.available 2023-12-20T13:25:22Z
dc.date.issued 2022-11-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/54141
dc.description.abstract V českých nemocnicích chybí financování a jasné směrnice uměleckých programů. Ve své práci uvádím vědecké studie a příklady zahraničních nemocnic, které svizuálními uměleckými díly aktivně pracují. Studie naznačují, že zařazení uměleckých děl do nemocnic zvyšuje kvalitu pobytu pacientů, jejich rodinných příslušníků i nemocničního personálu. Umění v nemocnicích slouží hned k několika účelům. Dovede zmírnit stres, vyvolat pocity radosti, přesměrovat pacientovu pozornost a tím mu pomoci ke snadnějšímu zvládání bolesti. Prostřednictvím této práce bych chtěla upozornit na nevyhovující stav kurátorské činnosti českých zdravotnických institucí a inspirovat je ke změně přístupu.
dc.format 51
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject umění cs
dc.subject nemocnice cs
dc.subject pacient cs
dc.subject kurátor cs
dc.subject obrazy cs
dc.subject fotografie cs
dc.subject uzdravování cs
dc.subject zdravotnictví cs
dc.subject art en
dc.subject hospital en
dc.subject patient en
dc.subject curator en
dc.subject images en
dc.subject photography en
dc.subject healing en
dc.subject healthcare en
dc.title 1. Teoretická část: Význam umění v nemocničním prostředí 2. Praktická část: a) katalog produktů nebo služeb: Katalog designových chirurgických nástrojů b) výstavní soubor: Fotografický soubor pro čekárnu mamografie v Uherskohradišťské nemocnici
dc.title.alternative 1. Theoretical part: The Meaning of Art in the Hospital Environment 2. Practical part: a) Catalogue of Design Surgical Instruments b) Photographs for the Mammography Waiting Room in Uherské Hradiště Hospital
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Prokop, Jaroslav
dc.date.accepted 2023-06-13
dc.description.abstract-translated Czech hospitals lack funding and clear guidelines for arts programmes. In my thesis I cite scientific studies and examples of foreign hospitals that actively work with visual artworks. The studies suggest that the inclusion of artworks in hospitals improves the quality of stay of patients, their family members and hospital staff. Art in hospitals serves several purposes. It can alleviate stress, induce feelings of joy, redirect the patient's attention, and thus help them to cope more easily with pain. Through this work I would like to draw attention to the unsatisfactory state of curatorial activities in Czech medical institutions and inspire them to change their approaches.
dc.description.department Ateliér Reklamní fotografie
dc.thesis.degree-discipline Multimédia a design - Reklamní fotografie cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia and Design - Advertising Photography en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name BcA.
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cs
dc.thesis.degree-program Visual Arts en
dc.identifier.stag 65455
dc.date.submitted 2023-05-19


Files in this item

Files Size Format View Description
dušková_2023_dp.pdf 74.39Mb PDF View/Open None
dušková_2023_op.pdf 167.5Kb PDF View/Open None
dušková_2023_vp.pdf 236.7Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account