Problematika ochrany životního prostřední ve městě Velká Bystřice

DSpace Repository

Language: English čeština 

Problematika ochrany životního prostřední ve městě Velká Bystřice

Show simple item record

dc.contributor.advisor Zicha, Jiří
dc.contributor.author Zapletalová, Barbora
dc.date.accessioned 2023-12-20T13:25:29Z
dc.date.available 2023-12-20T13:25:29Z
dc.date.issued 2023-02-10
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/54313
dc.description.abstract Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku ochrany životního prostředí ve městě Velká Bystřice. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá základními východisky týkající se životního prostředí. Zaměřuje se také na pravomoci obcí v rámci životního prostředí a na jeho finanční péči. A řeší vybrané problémy životního prostředí ve městě a jejich možná opatření. V úvodu praktické části je uvedena charakteristika města Velké Bystřice. Práce se poté zabývá analýzou jednotlivých složek životního prostředí a financování ve městě Velká Bystřice. Součástí praktické části jsou také dva řízené rozhovory řešící danou problematiku. V závěru práce jsou představeny návrhy projektů a doporučení na zlepšení ochrany životního prostředí ve městě Velká Bystřice. Tyto návrhy a doporučení vychází z analýz jednotlivých složek a z rozhovorů s respondenty.
dc.format 73 s. (15164 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject životní prostředí cs
dc.subject město cs
dc.subject ekologie cs
dc.subject ochrana cs
dc.subject znečištění cs
dc.subject Velká Bystřice cs
dc.subject Environment en
dc.subject Town en
dc.subject Ecology en
dc.subject Protection en
dc.subject Pollution en
dc.subject Velká Bystřice en
dc.title Problematika ochrany životního prostřední ve městě Velká Bystřice
dc.title.alternative The Issues of the Environmental Protection in the Municipality of Velká Bystřice
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Horák, Martin
dc.date.accepted 2023-06-15
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis focuses on the issue of environmental protection in Velká Bystřice. The thesis is divided into theoretical and practical parts. The theoretical part deals with the basic background concerning the environment. It also focuses on the powers of municipalities within the environment and its financial care. And it addresses selected environmental problems in the city and their possible measures. In the introduction of the practical part, the characteristics of the town of Velké Bystřice are presented. The thesis then examines the analysis of the various environmental components and financing in the town of Velka Bystřice. The practical part also includes two guided interviews addressing the issue. The thesis concludes with project proposals and recommendations for improving environmental protection in Velká Bystřice. These suggestions and recommendations are based on the analysis of the individual components and interviews with the respondents.
dc.description.department Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a management veřejné správy a regionálního rozvoje cs
dc.thesis.degree-discipline Economics and Management in Public Administration and Regional Development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 63902
dc.date.submitted 2023-05-19


Files in this item

Files Size Format View Description
zapletalová_2023_dp.pdf 2.332Mb PDF View/Open None
zapletalová_2023_op.docx 47.29Kb Unknown View/Open None
zapletalová_2023_vp.docx 49.62Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account