A comparison of results from 2D and 3D approaches for spiral mandrel die flow simulation

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

A comparison of results from 2D and 3D approaches for spiral mandrel die flow simulation

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vlček, Jiří cs
dc.contributor.author Kubík, Pavel cs
dc.date.accessioned 2010-07-16T11:59:01Z
dc.date.available 2010-07-16T11:59:01Z
dc.date.issued 2008-05-23 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5439
dc.description.abstract Jednou z nejdůležitějších částí procesu vyfukování je správný design a rozměry vyfukovací hlavy. Nejčastěji používaným typem vyfukovacích hlav je hlava spirálová. Simulace toku materiálu spirálovou hlavou je ale velmi složitá. Pro účely simulace se velmi často využívají specializované simulační softwary, jako je celosvětově využívaný simulační software Virtual Extrusion Laboratory, který obsahuje zjednodušený 2D modul, ale i 3D-FEM modul, jenž simuluje tokové chování taveniny s maximální přesností. Zatím, ale není znám algoritmus pro odečítání výsledků z 3D-FEM modulu a jejich následné srovnání z 2D modulem. Pro odečítání výsledků výtoku materiálu na výstupu z hlavy lze použít předdefinovanou funkci v panelu nástrojů. Je take nutné správně nastavit hodnoty výpočetního zařízení, protože 3D řešení neuvažuje automaticky výpočet teploty. Pro odečítání hodnot toku materiálu spirálou je nutné rozdělit hlavu pomocí funkce 2D řez a z těchto jednotlivých řezů pomocí funkce integrál pro každou spirálu stanovit hodnoty průtoku materiálu spirálou. Výsledkem testování uvedených softwarů je poznatek, že zjednodušený 2D modul je dostatečně přesný, aby mohl být použit pro návrh spirálové hlavy, kde se výstupní štěrbina otevírá pozvolna a stejně tak se i mění hloubka kanálu. Zároveň je nutné brát na vědomí, že průtok materiálu spirálou předpovídá o něco rychlejší, než ve skutečnosti je. U geometrií, u kterých se výstupní štěrbina otevírá náhle, 2D modul selhává při předpovědi průtoku materiálu na výstupu z hlavy. cs
dc.format 106 p. cs
dc.format.extent 13051181 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Vyfukování cs
dc.subject 3D-FEM cs
dc.subject polymer cs
dc.subject spirálová hlava cs
dc.subject Virtual Extrusion Laboratory software cs
dc.subject Blown film en
dc.subject 3D-FEM en
dc.subject polymer en
dc.subject spiral mandrel die en
dc.subject Virtual Extrusion Laboratory software en
dc.title A comparison of results from 2D and 3D approaches for spiral mandrel die flow simulation cs
dc.title.alternative A comparison of results from 2D and 3D approaches for spiral mandrel die flow simulation en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Maňas, Miroslav cs
dc.date.accepted 2008-06-04 cs
dc.description.abstract-translated The most important thing of spiral die flow simulation in VEL software is to find difference, if there will be someone, between the 2D Spiral Die module and 3D-FEM module modeling results and try to make an alogorithm for better reading of 3D-FEM module modeling results. The Spiral die program has been used for designing a lot of dies around the world and most of them were successful. Spiral die program can be used for the die design, when the gap opens gradually and also the channel depth is changed gradually, with keeping in mind that the leakage is a little bit faster than the program predicts and the geometry should be gradually changing. The calculation of the last example confirms also this experience because this die is some kind of geometry extreme when the gap opens suddenly. It can be seen that in this case the Spiral die program fails to predict reasonably the distribution. en
dc.description.department Ústav výrobního inženýrství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/206 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Konstrukce technologických zařízení cs
dc.thesis.degree-discipline Technological Equipment Construction en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 8449
dc.date.assigned 2008-02-19 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
kubík_2008_dp.pdf 12.44Mb PDF View/Open
kubík_2008_vp.doc 36Kb Microsoft Word View/Open
kubík_2008_op.doc 39Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account