Individuální zadání-Vesta na longboard

DSpace Repository

Language: English čeština 

Individuální zadání-Vesta na longboard

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pecháček, Ivan
dc.contributor.author Drengubiak, Oliver
dc.date.accessioned 2023-12-20T14:17:17Z
dc.date.available 2023-12-20T14:17:17Z
dc.date.issued 2022-12-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/54515
dc.description.abstract Cieľom práce je poukázať na nedostatok variability v dizajne tašiek na longboard. Väčšina tašiek je určená na prenos viacerých longboardov na dlhé trasy, nepraktické uchytenia, čo zavadzajú v priestore hlavy a nôh alebo sa neprakticky na chrbát odkladajú a vždy, keď sa skladajú, je nutné tašku zložiť. Finálnym významom tejto práce je navrhnúť progresívny alebo inovatívny systém uchytenia longboardu, ktorý splní požiadavky krátkeho a stredného trasového cestovania s longboardom tak, aby zaberal čo najmenší priestor a poskytol čo najväčší komfort. Taktiež navrhnúť štýlovú, no čo najviac praktickú a variabilnú vestu v časovom priestore, ktorý mám.
dc.format 57 s. (73 735 znakov)
dc.language.iso sk
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject 3D tlač cs
dc.subject vesta cs
dc.subject user experience cs
dc.subject logotyp cs
dc.subject systém uchytenia longboardu cs
dc.subject 3D printing en
dc.subject vest en
dc.subject user experience en
dc.subject logotype en
dc.subject longboard attachment system en
dc.title Individuální zadání-Vesta na longboard
dc.title.alternative Individual Assignment
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Veselský, Jan
dc.date.accepted 2023-06-21
dc.description.abstract-translated The aim of my work is to point out the lack of variability in the design of longboard bags. Most of the bags are intended for transporting several longboards on long routes, they have impractical attachment that interfere with the space of the head and legs, or they are impractically placed on the back and the bag must be folded every time they are to be put down. The final meaning of this work is to design a progressive or innovative longboard mounting system that meets the requirements of short to mid route travel with a longboard so that it takes up as little space as possible and provides as much comfort as possible. Also to design a stylish but as practical as possible variable vest in the time space I have.
dc.description.department Produktový design
dc.thesis.degree-discipline Multimédia a design - Produktový design cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia and Design - Product design en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name BcA.
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cs
dc.thesis.degree-program Visual Arts en
dc.identifier.stag 64223
dc.date.submitted 2023-05-19


Files in this item

Files Size Format View Description
drengubiak_2023_dp.pdf 2.905Mb PDF View/Open None
drengubiak_2023_op.doc 99.5Kb Unknown View/Open None
drengubiak_2023_vp.doc 102Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account