Ochrana osobních údajů v E-Governmentu

DSpace Repository

Language: English čeština 

Ochrana osobních údajů v E-Governmentu

Show simple item record

dc.contributor.author Muhammad, Hemin Akram
dc.date.accessioned 2024-06-11T11:35:08Z
dc.date.available 2024-06-11T11:35:08Z
dc.date.issued 2016-09-14
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.isbn 978-80-7678-260-0 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/54679
dc.description.abstract Služby e-governmentu jsou poskytovány ve vyspělých a většině rozvojových zemí. Vhodná aplikace e-governmentu umožňuje vyšší úroveň efektivity vládních úkolů, zlepšování procesů a postupů, zvyšuje kvalitu veřejných služeb, zlepšuje také využívání informací v rozhodovacích procesech a umožňuje lepší komunikaci mezi různými vládními úřady. Kromě toho hraje velkou roli při snižování korupce. V e-governmentu mají jednotlivci obavy o své soukromí, protože e-government často zpracovává osobní údaje. Tento výzkum reflektuje obavy a překážky, které ovlivňují bezpečnost osobních údajů v e-governmentu. S ohledem na většinu bezpečnostních hledisek, je navrhovaný nový model e-governmentu zaměřen právě na ochranu osobních údajů. Z hlediska metodologie lze výzkum vnímat jako kvalitativní, je postaven na případových studiích, obsahové analýze a srovnávací studii. Navrhovaný model zahrnuje metody, které vládám umožňují zvýšit úroveň ochrany osobních údajů v právní, sociální, organizační a technické oblasti. Kromě nastínění požadavků na ochranu osobních údajů pro každou úroveň modelu, model poskytuje strategii zlepšování, pravidla, procesy a indikátory pro budoucí implementaci. Stejně tak byla v této práci navrhnuta a použita nová metoda pro hodnocení navrženého modelu. Využívá analýzu SOAR (Strengths, Opportunities, Aspirations, and Results) k vyhodnocení fází a kombinuje ji s procesem analytické hierarchie (AHP) k určení aplikovatelnosti modelu. Závěry práce ukazují, že model je vhodný k praktické aplikaci. Model je tedy použitelnou a vhodnou volbou pro budpvání e-governmentu v rozvojových zemích.
dc.format 50 cs
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject E-Government cs
dc.subject Bezpečnost osobních údajů cs
dc.subject SOAR cs
dc.subject AHP cs
dc.subject E-Government en
dc.subject Personal Information Security en
dc.subject SOAR en
dc.subject AHP en
dc.title Ochrana osobních údajů v E-Governmentu
dc.title.alternative Protection of Privacy Information
dc.type disertační práce cs
dc.contributor.referee Dvořák, Zdeněk
dc.contributor.referee Hrůza, Petr
dc.contributor.referee Jašek, Roman
dc.date.accepted 2024-06-04
dc.description.abstract-translated E-government services are provided in developed and most of the developing countries. The appropriate application of e-government allows for higher levels of effectiveness and efficiency in governmental tasks, improvement of processes and procedures, increases the quality of public services, also improves the use of information in the decision-making processes and allows for better communication among different governmental offices. As well as, it has a great role in reducing corruption. In e-government, individuals are concerned about their privacy since e-government frequently deals with personal information. This research studies the concerns and obstacles that affect personal information security in e-government, considering the majority of security viewpoints, it proposes a new model of e-government from perspective of protecting personal data. The study is qualitative in terms of methodology, it depends on documentary studies, content analysis and comparative study. The proposed model includes methods that enable governments to increase the level of personal data protection in the legal, social, organizational and technical areas. The model provides an improvement strategy, rules and processes, and compliance indicators in addition to outlining the personal data protection requirements for each level. As well as, in this thesis a novel methodology has been used to evaluate the proposed model. It uses SOAR (Strengths, Opportunities, Aspirations, and Results) analysis to evaluate the stages and combines it with the Analytic Hierarchy Process (AHP) to determine the feasibility of the model. The study's findings demonstrate that the model is suitable for adoption and is acceptable. The model is thus a workable choice for establishing an e-government in developing countries.
dc.description.department Ústav bezpečnostního inženýrství
dc.thesis.degree-discipline Engineering Informatics cs
dc.thesis.degree-discipline Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 68952
dc.date.submitted 2024-04-15


Files in this item

Files Size Format View Description
muhammad_2024_teze.pdf 3.715Mb PDF View/Open
muhammad_2024_dp.docx 2.057Mb Unknown View/Open None
muhammad_2024_op.pdf 1.682Mb PDF View/Open None
muhammad_2024_vp.pdf 177.7Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account