Význam společenské odpovědnosti velkých firem pro management, ekonomický úspěch a sociální soulad v globalizující se Evropě

DSpace Repository

Language: English čeština 

Význam společenské odpovědnosti velkých firem pro management, ekonomický úspěch a sociální soulad v globalizující se Evropě

Show simple item record

dc.contributor.advisor
dc.contributor.author Schelberg, Martin Horst Walter
dc.date.accessioned 2010-07-16T12:15:34Z
dc.date.available 2010-07-16T12:15:34Z
dc.date.issued 2008-10-17
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5477
dc.description.abstract Firemní praxe dochází stále častěji k poznání, že ekonomický úspěch nezávisí pouze na kvalitě produkce, ale také na image firmy a její sociální přijatelnosti. Takzvaný trojitý pilíř zahrnuje široké spektrum hodnot a kritérií pro měření organizačního a společenského úspěchu; ekonomické, environmentální a sociální. Všude, kde je nová síla zvaná společenská odpovědnost firem všeobecně respektována, mají stále větší význam společenské vazby. A vedle řízení značky a vztahů k veřejnosti by měl být rozpoznán i třetí rostoucí prvek - hodnotový management. Otázka, která vyžaduje řešení, zní: Jak se může stát evropský ekonomický a organizační řád, přijímaný bez diskuse téměř půl miliardou lidí v Evropské unii, a tedy neexistující v profilované a uvědomělé podobě, přitažlivým pro téměř 6 miliard lidí mimo Evropskou unii, kteří nezažili tradici státu společenského blahobytu? Jak budou evropští kapitáni průmyslu vytvářet správné modely, jestliže získávají svůj vztahový a znalostní kapitál stále více v business schools, které jsou ovlivňovány hlavně americkými myšlenkami? S ohledem na cíl Evropy jako "oblasti know - how" (Lisabonské cíle)1 je nutné dbát o zachovávání rovnováhy zejména v oblasti transakcí v obchodě a službách, založené na znalostních produktech, k tomu, aby byla stimulována budoucí konkurenceschopnost evropské hospodářské oblasti. Dotazník který autor uplatnil v 50 velkých firmách ukazuje nezbytnost která nutí, vedle zanikajících států, zvláště velké firmy, aby vzaly na svá bedra zodpovědnost za sociální, ekologické a ekonomické úkoly a potřeby obyvatelstva. cs
dc.format.extent 861866 bytes
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject společenská odpovědnost firem cs
dc.subject udržitelnost cs
dc.subject globalizace cs
dc.subject management cs
dc.subject corporate social responsibility en
dc.subject sustainability en
dc.subject globalisation en
dc.subject management en
dc.title Význam společenské odpovědnosti velkých firem pro management, ekonomický úspěch a sociální soulad v globalizující se Evropě cs
dc.title.alternative The Meaning of Large Companies' Corporate Social Responsibility for Enterprise Management, Economic Success and Social Balance in Globalising Europe en
dc.type disertační práce cs
dc.contributor.referee Čorejová, Tatiana
dc.contributor.referee Dytrt, Zdeněk
dc.date.accepted 2008-12-05
dc.description.abstract-translated In the company practice it is recognized increasingly that the economic success not only depends on the quality of the products, but also on the company image and its social acceptance. The so called triple bottom line captures an expanded spectrum of values and criteria for measuring organisational and societal success; economic, environmental and social. Wherever the new power called "corporate social responsibility" disposes of a high recognition, public relations also own a bigger meaning. And beside brand management and public relation management, a third growing element should be seen, the value management. The question, which is to ask completing, reads as follows: How attractively can a European economic and social order, which is not undisputed within an area of scarcely half billion people itself and therefore does not occur in a profiled and self-conscious way, become for just under 6 billion non-union members, who do not show a tradition of the social welfare state? How will European industrial leaders respond to appropriate models, if they acquire their relationship and knowledge capital increasingly in business schools, which are mainly influenced by American ideas? In the light of the goal of a Europe as "know-how area" (Lisbon goals) thereby in particular the balance of trade and service transactions based on knowledge products should be kept in the eye, in order to stimulate the future competitiveness of the European economic area. The questionnaire which the author carried out in 50 large companies shows the necessity which forces, beside the retracting states, especially large companies to carry on their shoulders responsibility for social, ecological and economic tasks and the needs of the population. en
dc.description.department Ústav managementu a marketingu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/215 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Economics cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 10711
dc.date.assigned 2006-10-31


Files in this item

Files Size Format View
schelberg_2008_dp.pdf 841.6Kb PDF View/Open
schelberg_2008_vp.pdf 787.5Kb PDF View/Open
schelberg_2008_op.pdf 1.081Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account