Normotvorba obcí

DSpace Repository

Language: English čeština 

Normotvorba obcí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jurníková, Jana
dc.contributor.author Jelénková, Eva
dc.date.accessioned 2010-07-16T13:21:06Z
dc.date.available 2010-07-16T13:21:06Z
dc.date.issued 2008-08-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5606
dc.description.abstract Tématem diplomové práce je tvorba právních předpisů obcí, a to konkrétně obecně závazných vyhlášek. Obecně závazné vyhlášky mohou v mezích své působnosti vydávat zastupitelstva (obcí i krajů), což je zaručeno Ústavou ČR v čl. 104 odst. 3. Jde tedy o ústavně garantované oprávnění územní samosprávy k vydávání obecně závazných vyhlášek. Teoretická část popisuje proces tvorby obecně závazných vyhlášek a proces dozoru. Praktická část je zaměřena na reálné fungování soudní kontroly, která přísluší Ústavnímu soudu, jenž vychází přímo z Ústavy České republiky, čl. 87 odst. 1 bod b). Poslední část je zaměřena na obecně závazné vyhlášky obcí, které regulují konzumaci alkoholu na veřejném prostranství. cs
dc.format 130 cs
dc.format.extent 1966189 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Obec cs
dc.subject město cs
dc.subject statutární město cs
dc.subject hlavní město Praha cs
dc.subject obecně závazná vyhláška cs
dc.subject právní předpis obce cs
dc.subject obecně závazná vyhláška cs
dc.subject nařízení obce cs
dc.subject Ústavní soud cs
dc.subject samostatná působnost cs
dc.subject přenesená působnost cs
dc.subject veřejný pořádek cs
dc.subject community en
dc.subject city en
dc.subject county borough en
dc.subject capital city Prague en
dc.subject generally binding public notices en
dc.subject municipality enactments en
dc.subject city regulations en
dc.subject constitutional court en
dc.subject individual action en
dc.subject transferred action en
dc.subject public order en
dc.title Normotvorba obcí cs
dc.title.alternative Municipality legal enactments en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Šimek, Petr
dc.date.accepted 2008-09-11
dc.description.abstract-translated The thesis focuses on creating municipality enactments, more specifically on creating generally binding public notices. These public notices can be published by the city or district councils. This act is guaranteed by the Constitution of the Czech republic, art. 104, paragraph 3. It means that the municipal authorities are guaranteed the competence to issue generally binding public notices. The theoretical part describes the process of creating generally binding public notices and the process of controlling them. The practical part is focused on the real functioning of the juridiscal control which is done by the Constitutional court and which is guaranteed by the Constitution of the Czech republic, art. 87 paragraph 1b). The last part deals with generally binding public notices that control and regulate the alcohol consupmtion in public. en
dc.description.department Ústav veřejné správy a regionálního rozvoje cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/181 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public Sector Administration and Regional Development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 8878
dc.date.assigned 2008-06-16
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
jelénková_2008_dp.pdf 1.875Mb PDF View/Open
jelénková_2008_vp.doc 54.5Kb Microsoft Word View/Open
jelénková_2008_op.doc 53.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account