Řízení lidských zdrojů z hlediska uplatnění moderních metod správy

DSpace Repository

Language: English čeština 

Řízení lidských zdrojů z hlediska uplatnění moderních metod správy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Matula, Miloš
dc.contributor.author Bačíková, Helena
dc.date.accessioned 2010-07-16T13:40:08Z
dc.date.issued 2008-08-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5655
dc.description.abstract V teoretické části popisuji základní činnosti, kterými se řízení lidských zdrojů zabývá a dále se zaměřuji na moderní metody řízení kvality. Rozebírám základní pojmy, které jsou důležité pro pochopení celého tématu, jako: lidské zdroje, organizace, správa, členění správy a moderní metody řízení kvality. V praktické části se zaměřuji nejprve na zkoumání spokojenosti a priorit ekonomicky aktivních obyvatel celé České republiky. Provádím šetření týkající se řízení lidských zdrojů v územních samosprávách Jihomoravského kraje a popisuji zde používané moderní metody řízení lidských zdrojů. V závěru vyjadřuji vlastní názor k problematice a uvádím doporučení, ke kterým jsem vypracováním diplomové práce dospěla. cs
dc.format 83 s. cs
dc.format.extent 3692064 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 15.08.2038
dc.subject Lidské zdroje cs
dc.subject řízení lidských zdrojů cs
dc.subject moderní metody řízení kvality cs
dc.subject Human resources en
dc.subject human resources management en
dc.subject modern methods of the quality control en
dc.title Řízení lidských zdrojů z hlediska uplatnění moderních metod správy cs
dc.title.alternative The human resources management from the point of view of the exercise the modern methods in administration en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Macháček, Jiří
dc.date.accepted 2008-09-11
dc.date.vskp-available 2038-08-15
dc.description.abstract-translated In the teoretic part I have desribed the basic activities of the human resources management. Thereinafter I have focused on the modern methods of the quality control. I have analysed the basic conceptions, which are important for understanding of the whole subject, such as human resources, organization, administration, administration divisions and the modern methods of the human resources management. In the practical part I have foremost focused on the research of the contentment and priori-ties of the economically active Czech population. I have carried on an investigation about the human resources management in the municipal authorities of the South-Moravian region. I have described the modern methods of the human resources management, that are used here. At the close I have emited my own opinion about the issue and I have introduced the recommendations, as the results of my elaboration. en
dc.description.department Ústav veřejné správy a regionálního rozvoje cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/181 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public Sector Administration and Regional Development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 8858
dc.date.assigned 2008-06-16
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
bačíková_2008_dp.pdfBlocked 3.521Mb PDF View/Open
bačíková_2008_vp.pdf 84.09Kb PDF View/Open
bačíková_2008_op.doc 54Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account