Analýza možností implementace nástrojů controllingu do systému řízení společnosti Fronius Česká republika, s.r.o.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza možností implementace nástrojů controllingu do systému řízení společnosti Fronius Česká republika, s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Zámečník, Roman cs
dc.contributor.author Sedlářová, Radka cs
dc.date.accessioned 2010-07-16T15:13:47Z
dc.date.available 2013-05-23T23:00:38Z
dc.date.issued 2008-05-23 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5850
dc.description.abstract Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí - teoretické a praktické. V teoretické části jsem provedla literární průzkum a na základě kritické analýzy teoretických pramenů jsem formulovala podstatu a zásady controllingu. Zabývala jsem se také začleněním controllingu do organizační struktury. V praktické části jsem představila společnost Fronius Česká republika, s.r.o. Prioritou byl popis aktuální situace firmy Fronius Česká republika, s.r.o., analýza vnitřního a vnějšího prostředí, plánů a rozpočtů, klasifikace nákladů, managementu jakosti a výrobního procesu. cs
dc.format 69 s, 4 s. příloh cs
dc.format.extent 834731 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 23.05.2013 cs
dc.subject nástroje controllingu cs
dc.subject strategický controlling cs
dc.subject operativní controlling cs
dc.subject finanční controlling cs
dc.subject procesní controlling cs
dc.subject controller cs
dc.subject vnitřní a vnější prostředí cs
dc.subject management jakosti cs
dc.subject výrobní proces cs
dc.subject controlling instruments en
dc.subject strategic controlling en
dc.subject operative controlling en
dc.subject financial controlling en
dc.subject procedural controlling en
dc.subject controller en
dc.subject inner and outer analyses en
dc.subject costs classification en
dc.subject quality management en
dc.subject process plan en
dc.title Analýza možností implementace nástrojů controllingu do systému řízení společnosti Fronius Česká republika, s.r.o. cs
dc.title.alternative Possibility analysis of implementation of controlling instruments to Fronius Česká republika, s.r.o. company control system. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vráblík, Miroslav cs
dc.date.accepted 2008-06-12 cs
dc.description.abstract-translated The thesis is divided in two parts - theoretical and practical. In theoretical part I made literary survey and based on critical analysis of theoretical source-books I formulated bases and principles of controlling. I also considered controlling integration into organization structure. In practical part I introduced company Fronius Česká republika, s.r.o. My priory was description of current status of Fronius Česká republika, s.r.o. company and analysis of inner and outer company scene, plans and budgetes, costs classification, quality management, and process plan. en
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/117 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 9418
dc.date.assigned 2008-03-17 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
sedlářová_2008_bp.pdfBlocked 815.1Kb PDF View/Open
sedlářová_2008_vp.doc 44.5Kb Microsoft Word View/Open
sedlářová_2008_op.pdf 46.79Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account