Strategie rozvoje obce Horka nad Moravou

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Strategie rozvoje obce Horka nad Moravou

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hájek, Oldřich cs
dc.contributor.author Špundová, Jana cs
dc.date.accessioned 2010-07-16T15:19:45Z
dc.date.available 2010-07-16T15:19:45Z
dc.date.issued 2008-05-23 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5866
dc.description.abstract Tématem této bakalářské práce je Strategie rozvoje obce Horka nad Moravou. V teoretické části jsou uvedeny základní pojmy programu rozvoje, působnost obce, orgány obce, strategické plánování a analýza SWOT. V praktické části je provedena nejprve základní charakteristika obce a rozbor jednotlivých složek, dále je zpracována analýza SWOT a následuje stanovení strategických cílů. V závěru práce jsou navrhnuty projekty, které by měly pomoci zlepšit stávající stav některých míst v obci. Cílem této práce bylo popsat současný socioekonomický stav území, navrhnout řešení a možné podmínky pro ekonomický rozvoj obce. cs
dc.format 73 s., 9 s. obr. příloh. cs
dc.format.extent 3973680 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject obec cs
dc.subject program rozvoje obce cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject strategické cíle cs
dc.subject katalog cs
dc.subject town en
dc.subject city en
dc.subject plan of town development en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject strategic points en
dc.subject projects catalogue en
dc.title Strategie rozvoje obce Horka nad Moravou cs
dc.title.alternative Horka nad Moravou and its development strategy en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Grebeníček, Pavel cs
dc.date.accepted 2008-06-11 cs
dc.description.abstract-translated A topic of this bachelor work is Strategy of development of Horka nad Moravou town. There are basic terms from development sphere, town field action, town bodies, strategic planning and SWOT analysis mentioned in the theoretical part. A practical part is focused on primary characteristic of town, also analysis of particular units is mentioned with SWOT analysis followed by setting main strategic points. At the very end of work are suggested ideas, which could improve present condition of certain places in town. The aim of this work was to describe actual economical and social state of urban area, propose possible solutions and chances to economical development. en
dc.description.department Ústav veřejné správy a regionálního rozvoje cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/122 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public sector administration and regional development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 9046
dc.date.assigned 2008-03-17 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
špundová_2008_bp.pdf 3.789Mb PDF View/Open
špundová_2008_vp.doc 59.5Kb Microsoft Word View/Open
špundová_2008_op.doc 54Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account