Analýza cestovního ruchu ve městě Uherský Brod

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza cestovního ruchu ve městě Uherský Brod

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kubík, Josef
dc.contributor.author Juřenová, Eliška
dc.date.accessioned 2010-07-16T15:22:24Z
dc.date.available 2010-07-16T15:22:24Z
dc.date.issued 2008-05-23
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5873
dc.description.abstract Důvodem zpracování bakalářské práce je navrhnout opatření za účelem rozvoje cestovního ruchu ve městě Uherský Brod. Po úvodu následuje obecný výklad a charakteristika cestovního ruchu z odborné literatury, která se vztahuje k danému tématu. Následující část mé bakalářské práce představuje město Uherský Brod a popisuje jeho současný stav v oblasti cestovního ruchu. V praktické části je provedena situační analýza popisující současný stav cestovního ruchu v Uherském Brodě. V poslední části bakalářské práce je vytvořen návrh ke zlepšení situace v oblasti cestovního ruchu města Uherského Brodu jako ucelený dokument. cs
dc.format 76 s., 5 s. příloh. cs
dc.format.extent 1527333 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Cestovní ruch cs
dc.subject Braillovo písmo cs
dc.subject analýza cs
dc.subject turismus cs
dc.subject strategická vize cs
dc.subject infrastruktura cs
dc.subject konkurenceschopnost cs
dc.subject marketing cs
dc.subject Tourist trade en
dc.subject Braille en
dc.subject analyse en
dc.subject turism en
dc.subject strategic scheme en
dc.subject infrastructure en
dc.subject competitive advantage and marketing en
dc.title Analýza cestovního ruchu ve městě Uherský Brod cs
dc.title.alternative Analysis of travel movement in city Uherský Brod en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Duchoň, Josef
dc.date.accepted 2008-06-09
dc.description.abstract-translated As a reason to make this bachelor's work is propose acquisition with the view of development tourist trade in city Uherský Brod. After introduction following general inter-pretation and characteristics tourist trade from technical literature, witch is refer this work. Following part my bachelor's work introduce city Uherský Brod and describe its the present state of tourist trade area. In practical part is design situation analyse describe the present condition tourist trade in Uhersky Brod. In last part bachelor's work is created proposal to improvement situation in turist trade area city Uhersky Brod as a whole document. en
dc.description.department Ústav veřejné správy a regionálního rozvoje cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/122 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public sector administration and regional development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 9341
dc.date.assigned 2008-03-17
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
juřenová_2008_bp.pdf 1.456Mb PDF View/Open
juřenová_2008_vp.doc 45.5Kb Microsoft Word View/Open
juřenová_2008_op.doc 55.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account