Zpracování diskrétního signálu získaného vzorkováním elektrických veličin

DSpace Repository

Language: English čeština 

Zpracování diskrétního signálu získaného vzorkováním elektrických veličin

Show simple item record

dc.contributor.advisor Křesálek, Vojtěch
dc.contributor.author Gerlich, Vladimír
dc.date.accessioned 2010-07-16T15:28:17Z
dc.date.issued 2008-05-21
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5888
dc.description.abstract Hlavním cílem této diplomové práce je tvorba programu pro návrh digitálních filtrů a nalezení filtru, jehož výstupní signál bude mít lepší vlastnosti než výstup z filtru použí-vaného v současné verzi spínačové desky. Dalším cílem práce bylo vyzkoušení navrženého filtru na diodových návěstidlech různých výrobců a srovnání výstupního signálu z hlediska spotřeby el. proudu a rozptylu výkonů v jednotlivých periodách. cs
dc.format 61 s. cs
dc.format.extent 2167817 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná bez omezení od 21.05.2018
dc.subject IIR filter en
dc.subject FIR filter en
dc.subject Filter design en
dc.subject Digital signal en
dc.subject MATLAB en
dc.subject Signal Processing Toolbox en
dc.subject IIR filtr cs
dc.subject FIR filtr cs
dc.subject Návrh filtru cs
dc.subject Digitální signál cs
dc.subject MATLAB cs
dc.subject Signal Processing Toolbox cs
dc.title Zpracování diskrétního signálu získaného vzorkováním elektrických veličin cs
dc.title.alternative Signal processing of discreet signal acquired by sampling electric values en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Šišák, Ivo
dc.date.accepted 2008-06-18
dc.description.abstract-translated The main aim of this master thesis was to create program for a digital filter design and to find the filter which will have output signal with better properties than filter which is used in switchgear boards at this time. Next aim of this work was to test designed filters on the diode traffic light of differ-ent producers and to compare the output signal from them according to the power con-sumption and dispersion of power values. en
dc.description.department Ústav řízení procesů cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/156 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Automatizace a řídicí technika cs
dc.thesis.degree-discipline Automation and process control en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Chemical and process engineering en
dc.thesis.degree-program Chemické a procesní inženýrství cs
dc.identifier.stag 9498
dc.date.assigned 2008-02-22
utb.result.grade A
local.subject elektrická měření cs
local.subject zpracování signálů cs
local.subject software cs
local.subject digitální filtry cs
local.subject electric measurements en
local.subject signal processing en
local.subject software en
local.subject digital filters en


Files in this item

Files Size Format View
gerlich_2008_dp.pdfBlocked 2.067Mb PDF View/Open
gerlich_2008_vp.doc 289.5Kb Microsoft Word View/Open
gerlich_2008_op.doc 47Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account